DEVOTIONALIA

Bid voor de zielerust van Frans Baert, Herri Mestd...

Bid voor de zielerust van Frans Baert, Herri Mestdagh, Eduard
Clement, Eduard Deprince, Theodoor Verkouille, Karel Devinck,
Emiel Major, Charles Asaert, Isidoor Rouzee, Pierre Braem,
Jan Missuwe, Gilb Vanmassenhove en Paul Rykman, allen vermoede-
lijk omgekonen met de O. 159 'Transport' van de 'Oostendsche
Reederij' in october 1945, tengevolge van een mijnontploffing.