DOCHTERS DER LIEFDE (VAN VINCENTIUS A PAULO) (RELIGIEUZE CONGREGATIE)

Foto : Marie-Jozef PORTA

Ontvangst van schepen Marie-Jozef PORTA door de Dochters van Liefde van de kloostergemeenschap in de Langestraat 83. Staand van links naar rechts :  de Zusters Thérèse, Marguerite, Katrien, onbekend, Zoë, onbekend, Jeanne, onbekend, Louise, Vincent. Zittend : Zuster Martine, onbekend en de heer Porta.

Foto : Oud Weeshuis Langestraat 87

Foto 11 x 18.
Langestraat 87 : oud weeshuis "L'Abri Marie Elisabeth". Vanaf 1958 tehuis "Marie de Hemptinne". Marie de Hemptinne (geboren Marie Morren) (1865-1957), was gehuwd met Louis de Hemptinne (1855-1913). Zij was de weldoenster van het weeshuis van de "Dochters der Liefde" en schonk in haar testament een van haar huizen gelegen op de Albert I Promenade.

Foto : Portretfoto Zuster Gabrielle

Marie Deley, gekend onder de naam zuster Gabrielle, hier in typische kledij was zuster in de orde van de Dochters van Liefde.
Zuster Gabrielle werd op 11/9/1886 geboren en overleed, na 72 jaar kloosterleven bij de Dochters der Liefde, op 26/11/1976. 

Zuster Gabrielle werd in haar leven viermaal vereremerkt door de Engelse, Franse en Belgische overheid voor diensten bewezen aan de troepen en de bevolking gedurende de oorlog van 1914-18 en 1940-45.