DOODSBERICHTEN

Doodsbericht : Charles François Fidèle Janssens, bourgmestre de la Ville d'Ostende

Hij was burgemeester van Oostende van 31/05/1882 tot 04/09/1887. - Onder zijn impuls werd in 1886 overgegaan tot de oprichting van de eerst visserijschool van de kust (Roland Desnerck / De Oostendse visserij, 1986, p.140). - Literatuur : Klausing, Jef : Charles Janssens (De Plate 1983, p. 249 en 253)