DORPSSTRAAT

Omer Vilain over de tijd van toen : De Dorpsstraat

Illustraties : (1) Een luchtfoto van de Dorpsstraat ui tde jaren 1938 (?). Het Hotel Alfa is reeds te zien en rechts staan er villa's, die nu al (sinds) vele jaren zijn afgebroken en (2) De eerste villa's in de Dorpsstraat tegenover het Duinenkerkje. Foto van rond 1930, toen het Alfa Hotel nog niet bestond

auteurs: 

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Mariakerke. Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk, genaamd Duinenkerk

Nels. Edition J. Revyn, 14, rue du Canada, Bruxelles. - Ruines de Mariakerke 1914-18. Eglise et Cimetière. The ruines at Mariakerke 1914-18. The church and the cemetery. - In december 1914 had de Duitse bezetter de toren van de kerk afgebroken omdat ze als richtbaken diende voor de Britse vloot. In de onmiddellijke nabijheid hadden de Duitsers de batterij Cecilie opgericht. In 1929 werd de kerk verbouwd. We zien het Duinenkerkje met de begraafplaats. Op de achtergrond rechts, de vernielde woningen in de Dorpsstraat. - Map 029 E-37a