EERSTE STEEN

Foto : Eerste steen Kursaal

Burgemeester Henri SERRUYS tijdens zijn toespraak op de eerste steenleging van het Kursaal op de Westhelling. Links vooraan Gaston EYSKENS, eerste minister. Zittend, achter de microfoons, Roger DE KINDER en Pierre VAN OUTRYVE D'YDEWALLE , gouverneur van West-Vlaanderen

Foto : Eerste steen Kursaal

De notabelen op een rijtje bij de eerste steenlegging van het Kursaal. Vooraan eerste van rechts, Gaston EYSKENS, eerste minister, naast hem Hendrik SERRUYS, burgemeester. Waren o.a. aanwezig : de ministers Gaston Eyskens, A. De Vleeschauwer, A. Van Glabbeke, Auguste Buisseret, Jean Rey, Maurice Orban, Robert Gillon (voorzitter van de senaat), P. Van Outryve d'Ydewalle (gouverneur van West-Vlaanderen, Nuveen (chief of the Plan Marshall Mission)

Foto : Eerste steen van het woon- en zorgcentrum "De Boarebreker".

De werklui van de aannemersfirma P.V.B.A. V.R. en J. VAN COILLIE bij de eerste steen van het rusthuis de "Boarebreker" van het O.C.M.W.Centraal met regenjas Jan VAN COILLIE van deze firma.

Foto : Eerste steenlegging gerechtshof

Foto 24 x 18.
Eerste steenlegging gerechtshof. De heer Jules Peurquaet schepen van openbare werken spreekt zijn rede uit. "Op 11 september 1938 werd deze steen gelegd door August Balthazar, minister van openbare werken, in aanwezigheid van Hendrik Baels, gouverneur van West-Vlaanderen, E. Moreaux, burgemeester en de schepenen E. Vroome, J. Peurquaet, F. Edebau, E. Van Glabbeke en stadssecretaris M. Surmont."