ELISABETH (KONINGIN VAN BELGIË) (1876-1965)

Foto : Het Leopold II-monument op de zeedijk. Inhuldiging

Formaat : 18 x 24 cm. - Koning Albert houdt zijn toespraak naar aanleiding van de plechtige inhuldiging van het Leopold II-monument op de Zeedijk. We herkennen van rechts naar links, burgemeester Edouard Moreaux, Prins Napoléon de zoon van Prinses Clementine, Prinses Clementine, Koning Albert, Koningin Elisabeth, Léopold Hertog van Brabant, minister Jules Renkin... - Map 014 A-17a

De klank werd verzorgd door Radio De Meester

Foto : Het Leopold II-monument op de zeedijk. Inhuldiging

Formaat : 18 x 24 cm. - Burgemeester Edouard Moreaux houdt zijn toespraak naar aanleiding van de plechtige inhuldiging van het Leopold II monument. We herkennen van rechts naar links, burgemeester Edouard Moreau, Prins Napoléon de zoon van Prinses Clementine, Prinses Clementine, Koning Albert, Koningin Elisabeth... - Map 014 A-17b

De klank werd verzorgd door Radio De Meester. Literatuur : De Zeewacht, 25/07/1931, p.1

Foto : Het Leopold II-monument op de zeedijk. Inhuldiging

Formaat : 18 x 24 cm. - Burgemeester Edouard Moreaux houdt zijn toespraak  naar aanleiding van de plechtige inhuldiging van het Leopold II-monument op de Zeedijk. Op de eretribune, van links naar rechts, minister Jules Renkin, Léopold Hertog van Brabant, Koninging Elisabeth, Koning Albert, Prinses Clementine en haar zoon Prins Napoléon.

De klank werd verzorgd door Radio De Meester. - Map 014 A-18a

Foto : Koningin Elisabeth

Foto : 24 x 18 cm. Koningin Elisabeth aan de arm van burgemeester Jan Piers, rechts en provinciegouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle naar aanleiding van een concert in het Casino-Kursaal. Links, achter de dame in het wit, Florimond Corsellis, dirigent van de stadsharmonie. Map 014B/64a

Foto : Koningin Elisabeth (01). Concert Yehudi Menuhin. Kursaal Oostende. 23/08/1954

Formaat : 13 x 18 cm. - De koningin wordt bij haar aankomst begroet door : Roger De Ramée, directeur Kursaal, achter hem, Maurice Quaghebeur sr., waarnemend burgemeester en op de rug gezien, Pierre van Outryve d'Ydewalle, gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Verdere literatuur in : Kustblad 25/08/1954 en de Kustbode 27/08/1954

Foto : Koningin Elisabeth (04). Concert Yehudi Menuhin. Kursaal Oostende. 23/08/1954

Formaat : 13 x 18 cm. - Koningin Elisabeth wordt begroet door Adolf Van Glabbeke, burgemeester. Achter hen, van links naar rechts, een glimp van Maurice Quaghebeur sr., waarnemend burgemeester, Frans Van Caillie, schepen, Jan Piers, schepen en André de Meeûs d'Argenteuil, grootmeester aan het hof van de koningin. Burgemeester Adolf Van Glabbeke was toen in functie van minister van Openbare Werken en Wederopbouw.

Foto : Koningin Elisabeth. Kursaal Oostende. ../08/1963

Koningin Elisabeth in gezelschap van Jan Piers, burgemeester en Roger De Kinder, schepen in het Casino-Kursaal. Links, mevrouw De Ramée. Rechts, haar echtgenoot Roger De Ramée, directeur van het Kursaal. Zij bezocht de tentoonstelling van Albert Saverys en woonde een muziekconcert bij.

Foto : Koningin Elisabeth. Kursaal Oostende. ../08/1963

Formaat : 13 x 18 cm. - Koningin Elisabeth wordt door schepen Roger De Kinder naar haar plaats geleid voor het bijwonen van een concert. Uiterst rechts achter het meisje in de witte jurk, Marcel Friedrichs, gemeenteraadslid en naast hem, Frank Edebau, stadsconservator. Links (centraal), Roger De Ramée, directeur van het Kursaal.

Foto : Koningin Elisabeth. Kursaal Oostende. ../08/1963

Formaat : 13 x 18 cm. - Koningin Elisabeth tussen Roger De Kinder, schepen (links) en burgemeester Jan Piers, in gesprek met kunstschilder Albert Saverys, naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Kursaal.  Zelfde foto als  2014/0075

Foto : Koningin Elisabeth. Kursaal Oostende. ../08/1963

Formaat : 13 x 18 cm. - Koningin Elisabeth in gezelschap van Jan Piers, burgemeester en Roger De Kinder, schepen, komt aan in het Kursaal voor het bijwonen van een concert. Rechts achter de dame in het wit, Florimond Corsellis, dirigent stadsharmonie.

Foto : La Famille Royale de Belgique

Tekst onder foto :
La famille Royale de Belgiqe
Leopold I, Leopold II, Le Roi Albert I, La Reine Elisabeth, Le Duc de Brabant, Le Comte de Flandre, La Princesse Marie-José

AFMETINGEN INTERN : 40 x 26 cm
AFMETINGEN EXTERN : 51,5 x 35,5 cm
Gesigneerd linksonder : ET Jean Malvaux

Foto : Monument voor de militaire en andere oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Sint Petrus- en Paulusplein

Oorlogsmonument gelegen in het plantsoen van de Sint Petrus- en Pauluskerk, nabij de Sint-Pieters- en Jozef II-straat. Dateert van 1968 naar een ontwerp van beeldhouwer August Michiels en architect J. Lewyllie. Gebogen muur, waarin de portretkoppen van Koning Albert I en Koningin Elisabeth met opschrift in bronzen letters "Albert" en "Elisabeth. Erachter los ervan rug aan rug geplaatste hoge muren met hoogreliëfs, restanten van het oud oorlogsmonument van 1922. Rechts : "Vlucht van de Oostendse vissers in 1914" met opschrift "Oostende Dover" en "Breidel".

Foto : School IBIS

Koningin Elisabeth midden de leerlingen van de IBIS die haar bezoeken op het Koninklijk Paleis.Links directeur Hubert CAESTECKER. Op de schouw staan twee van haar beeldhouwwerken : de borstbeelden van de Tsjechische violist Jiri Straka en koningin Marie José. "Het bezoek ging door op dinsdag 22 december 1964. Vijfentachtig jongens, piekfijn uitgedost in hun zondagsuniform, werden samen met directeur en mevrouw Caestecker, schoolhoofd lager onderwijs Robert Coelus, juffrouwen Hamers en Casier en de opvoeders Verheire en Verhamme verwacht om 16 uur.

Foto : Viering 30 jaar Nationaal Verbond der Invaliden (NVI). 1949

Formaat : 13 x 18 cm. - Tribune opgesteld op de puingronden van het Kursaal. Koningin Elisabeth met links van haar, burgemeester Hendrik Serruys. Rechts, minister van landsverdediging, Raoul De Fraiteur en naast hem eerste minister Paul Henri Spaak. Achter hem, Prinses Jean de Mérode.

Foto : Viering 30 jaar Nationaal Verbond der Invaliden (NVI). 1949

Formaat : 13 x 18 cm. - Tribune opgesteld op de puingronden van het Kursaal.Oudstrijders defileren voorbij de eretribune met o.m. Koningin Elisabeth. De sporen van de vernielingen uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog duidelijk te zien. 

Foto : Viering 30 jaar Nationaal Verbond der Invaliden (NVI). 1949

Formaat : 13 x 18 cm. - Tribune opgesteld op de puingronden van het Kursaal. De eretribune met centraal koningin Elisabeth met links van haar burgemeester Hendrik Serruys. Tweede van rechts, de  provinciegouverneur van West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle, met naast hem de minister van landsverdediging Raoul De Fraiteur en eerste minister Paul-Henri Spaak. Achter de eerste paal rechts, half verborgen Prinses Jean de Mérode.

Programma : Kursaal Oostende. 20/08-26/08/1954

Grande Salle de Concerts (20/08/1954) : Festival Johann Sebastian Bach par la Chapelle Musicale de la Société Bach d'Anvers sous la direction de Edgard Van Bever avec le concours de Yvonne Van den Berghe (pianiste) ; (23/08/1954) : Concert de Gala honoré de la présence de sa majesté la Reine Elisabeth donné par Yehudi Menuhin avec le concours de Marcel Gazelle ; (25/08/1954) : Concert d'adieu par la Musique de la Force Navale sous la direction du lieutenant Jos.