EUPHROSINA BEERNAERTSTRAAT

Foto : De Euphrosina Beernaertstraat (circa 1900)

Het estaminet "In 't Keizershof" gelegen op de hoek van de Werfstraat, thans de Hendrik Serruyslaan (links), en de Euphrosina Beernaertstraat (rechts). Dit hoekhuis werd rond 1905 onteigengd en gesloopt voorde aanleg van de Hendrik Serruyslaan. De straat rechts op de foto, die de Euphrosina Beernaertstraat kruist, is de Aartshergtoginnestraat. Op de plaats van het hoekhuis met witte gevel werd later het "Hotel Viking" opgetrokken.

Zie ook de situatieschets. De plaats van waarop, en de richting waarin, de foto werd getrokken, staat aangeduid met een pijljte. De huizen zijn de panden nr. 36 tot en met 39.

Foto : Personeelsfeest Firma "Fichefet"

Formaat : 13 x 18 cm. - Personeelsfeest van de firma "Fichefet" in het lokaal "Prins Boudewijn", Sint-Sebastiaanstraat 22. Vereremerkte werknemers en hun familie. Paul Fichefet, links naast mevrouw, ontving uit de handen van minister Adolf Van Glabbeke, de gouden medaille van de Orde van Leopold II. Kregen het Nijverheidsereteken : Jules Fichefet, Joseph Soenens en W. Van de Casteele. Kreeg het nijvereheidsereteken tweede klasse : Prosper Versieck. - Bron : Het Kustblad, 05/05/1954,p.2,foto.

Omer Vilain over de tijd van toen : De Euphrosina Beernaertstraat

Illustraties : (1) Op de hoek van de Aartshertoginnestraat en de Euphrosina Beernaertstraat werd rond 1938 de eerste hoogbouw opgetrokken en (2) Nabij de Wellingtonstraat stond de villa La Tourelle, in het jaar 1910 een van de mooiere huizen in de Euphrosina Beernaertstraat

auteurs: 

Postkaart : Hotel - Pension "Viking". Euphrosina Beernaertstraat 21

Gebouwd in 1928 naar de plannen van de Oostendse architect Isidoor Hintjens. Gelegen op de hoek van de Euphrosina Beernaert- en de Aartshertoginnestraat. Een voorbeeld van de moderne architectuur van na de Eerste Wereldoorlog. In deze gevel gebruikt Hintjens voor het eerste zichtbaar, beton als een functioneel bouwelement.