EXCELSIOR (VISFABRIEK)

Foto : De sprotfabriek... of de andere kant van de mondaine medaille !

De "Excelsior", of "De Sprotfabriek" was gelegen in de Sprotslop nabij de Leffingestraat. Boven : een jonge arbeidster aan het werk. Onder : groepsfoto van jonge werknemers. In de periode van de opname, meestal meisjes van den buiten, want het werk werd als minderwaardig beschouwd en lokte de Oostendse vrouwen maar weinig aan.

Omer Vilain over de tijd van toen : Waar eens de sprotfabriek stond

Illustraties : (1) De Leffingestraat, gezien in de richting van het viaduct (circa 1974) aan de Maagdenslop en (2) De Leffingestraat tegenover het OTC-tenniskompleks, zoals het gebied er bij lag op 10 juli 1974. Dezelfde Leffingestraat vandaag na de sloop van de huizenrij.

auteurs: