FEESTEN

Affiche : Het 11 juli komitee. 11 juli viering 1995 Oostende. 8-9 en 11-12/07/1995

Formaat : 64 x 45 cm. 8 juli : Bezinningsplechteheid en algemeen Nederlandse zitting. 9 juli : 11 juli concert. 11 juli : Euchristieviering, 11 juli maal, marktanimatie, avondfeest Vlaamse gemeenschap, ... - Ontwerp : Willy Bosschem

 

Affiche : Leefschool De Vlieger. Fèèsten. 05/05/2001

Formaat : 41 x 27 cm. - Rogierlaan 12, Oostende. Vliegerstad met atelier, kinderfuif met professionele animatie en randactiviteiten, doorlopend streekbierenterras en tea-room, afscheidsmoment van de 12-jarigen, barbecue met verbale en muzikale omlijsting. In concert : The Elvis of Europe : Vic Beasley, aansluitend : Midspringparty met Guest DJ's Barney, Brown Monk en G-Raf

Stad Antwerpen Feesten der 30ste Verjaring der Geb...

Stad Antwerpen Feesten der 30ste Verjaring der Geboorte van
Ant. Van Dyck. Augustus 1899
Druk:Ets. Ratinckx Frères Antwerpen. Deze affiche zou gedrukt
zijn op 4. 000 ex. in 5 verschillende talen. Getekend Alfr. Van
Neste. (3m x 1,68cm in 3 delen) Bibliografie: Art et Critique
juin 1899. De Violier, Aout 1899,P 99 en Malhotra'Das Frühe
Plakat' Band II 1979 n° 1101

Trefwoorden: