FLOR BARBRY'S VOLKSTONEEL VOOR FRANS VLAANDEREN (TONEELVERENIGING)

Affiche : Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. "De filosoof van Hoagem". Kursaal, Oostende. 26 maart 1988.

Formaat:51 x 27 cm. Davidsfonds Oostende met medewerking van Noordstarfonds v.z.w. Regie: Frank Verdru Naar de roman van Jef Scheirs en bewerkt door Karel Ruyssinck. Herwerkt voor Flo Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen door Greta Barbry.