FONTEINEN

Foto : Het Marie-Joséplein (1920)

Bob. 24. - Ostende - La Place Marie-José. Op het plantsoen, de sierfontein van Charles Gibault, door het stadsbestuur van Oostende aangekocht in 1899. Werd in 1927 verplaatst om plaats te maken voor het Nationaal Huldemonument ter ere van August Beernaert. Verplaatst naar het Hendrik Conscienceplein, waar het rond 1956 verdween !

Postkaart : Leopoldpark

C.D., Oostende. - Ostende -  La Fontaine et Avenue Léopold. The Fountain and Leopold avenue. - De fontein gelegen achter het bloemenuurwerk in het Leopoldpark. Deze fontein werd met grote luister ingehuldigd op 23 september 1923 ter herdenking van de aanvoer van Bocqwater naar de kust. Ze viel onder de slopershamer toen de toegangsweg naar de autostrade werd aangelegd

Postkaart : Marie-Joséplein

Ostende - Place Marie-José. Huizenblok gelegen tussen de Hendrik Serruyslaan en de Leopold II-laan. In het plantsoen de sierfontein aangekocht bij Charles Gibault (Parijs) door het stadsbestuur van Oostende in 1899. Moest in 1927 plaatsmaken voor het Nationaal Huldemonument ter ere van August Beernaert. Het bronzen beeld werd toen geplaatst op het Hendrik Conscienceplein waar het rond 1956 verdween !. Op de hoek "Hotel de Saxe" en ernaast de "Taverne du Kursaal", uitgebaat door E. Janssens-Blomme