GABRIELS JAAK (POLITICUS MINISTER)

Minister Gabriëls maakt kennis met de visserij. - Met 6 foto's

6 foto's : (1) Directeur-generaal Jozef Carmeliet, geflankeerd door adviseur-generaal J. Demaiter en directeur Luc Maertens stelt de werking van de dienst voor ; (2) Minister Gabriëls begroet de drie controleambtenaren van de visserij-inspectie : (3) Belangstelling voor het werk van mevrouw Velghe, verantwoordelijk voor de verwerking van de vangstgegevens ; (4) De minister drukt de hand van alle personeelsleden o.a. van bediende Kathy ; (5) Uitleg over een logboek en (6) Directeur Luc Maertens verstrekt uitleg over het in beslag genomen en verboden gebruik van de binnenkuil van foto gw

Auteurs: