GENTSE HOOGSTUDENTENCLUB OOSTENDE (STUDENTENVERENIGING)

Foto : Carnavalstoet 1947. Gentse Hoogstudentenclub Oostende

Foto 18 x 13. Praalwagen nr.39 "De Reizende Operatietafel" getrokken door twee paarden van de "Gentse Hoogstudentenclub Oostende". Hoek Adolf Buylstraat en Christinastraat. Rechts de winkel Bekaert hoekhuis links nu ijssalon "Georges"

Foto : Carnavalstoet 1947. Gentse Hoogstudentenclub Oostende

De Oostendse studenten van de" Gentse Hoogstudentenclub Oostende" met hun wagen nr.39 "De Reizende Operatietafel", getrokken door twee paarden, in de carnavalstoet in de Adolf Buylstraat bij de hoek Christinastraat. (Zie ook  2014/3916).