GESCHIEDENIS ; ALGEMEEN

Geschiedenis Oostende [ MAP ] : 11 delen : 1267 - 2000

Bevat : Documentatie geschiedenis Oostende 1267 - 2000, chronologische gerangschikt, met bijzondere aandacht voor de Adolf Buylstraat en zijn inwoners. - Dl.11 bevat : Biografische gegevens, bronvermelding van de 10 delen, repertorium Adolf Buylstraat, repertoria betreffende de overige mappen uit het archief Jean-Marie Bekaert

Van Steenes tot Oosthende : dl. 5 : Oostende... de belegheringe, bestorminghe ende stoute aanvallen

Kopie. - Herdruk van het in 1621 te 's Gravenhage uitgegeven werk van Philippe Fleming : Oostende. Vermaerde / gheweldighe / lanckduyrighe / ende bloedighe belegheringhe / bestorminghe ende stoute aenvallen. - Gift van de heer Emiel Provoost