GOUDEN BRUILOFT

Foto : Gouden Bruiloften

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINs en waarnemend schepen Marie-Jozef PORTA met een gouden (of diamanten ?) bruiloftspaar op hun feest. Stadssecretaris Michel SURMONT, derde van links achteraan is ook van de partij. Uiterst links staat pastoor DEBUSSCHERE.