GOUDEN BRUILOFT

Foto : Gouden Bruiloft

Henri Lagrou en echtgenote Rachel Verbrugghe, woonachtig Spoorwegstraat 40, Oostende, gehuwd te Oostende op 15 september 1917, vierden hun gouden bruiloft te Oostende op 16 september 1967. We zien o.a. : waarnemend schepen van burgerlijke stand Marie-Jozef Porta, zittend in het midden. Achteraan links, staat de heer Vanlerberghe, afdelingschef van de burgerlijke stand.

Foto : Gouden bruiloft

Pierre Madelein en echtgenote Veronique Depoorter, woonachtig te Oostende, Werkzaamheidstraat 43, gehuwd te Richmond (G.B.) op 6 oktober 1917, vierden hun gouden bruiloft te Oostende op 6 oktober 1967. Waarnemend schepen van burgerlijke stand Marie-Jozef Porta, links van mevrouw Depoorter. Helemaal achteraan, derde van rechts, de heer Vanlerberghe, afdelingschef burgerlijke stand. ZIttend, uiterst links, Norbert Van der Cruyssen.