HAVEN ; BEWEGING

Foto : Haven

Foto 18x13. Havengeul met binnenvarend schip. Rechts het Ooststaketsel met de "tijseinpost". Tot 1983 werden de waterstanden in de haven visueel aangeduid aan de mast van dit gebouw. Men gebruikte daarvoor manden en kegels. Hierdoor kon worden afgelezen of het hoog of laag water was. Door de radiofonie heeft de "seinpost" deze functie verloren.

Nijverheidsschool van Oostende : redevoering = Ecole Industrielle d'Ostende : discours

Bevat ook : Bulletin Mensuel de la Chambre de Commerce d'Ostende (Belgique). Mai 1911, nr. 5. Bevat o.a. : Ecole industrielle, discours de M. de Borger, professeur de construction navale, p. 205-212 ; Minque d'Ostende : Etat de la vente du poisson frais, pendant le mois de mai 1911, p.224 ; Port d'Ostende : Mouvement du mois de mai 1911, p.225. - Ostende : Imprimerie Lithographie de la Cour, 1911. p.146-228

Herkomst : de heer Jean De Langhe

Auteurs: