HEEMKUNDE ; TIJDSCHRIFTEN

Aan de Schreve. - Tijdschrift

Driemaandelijks heemkundig tijdschrift voor Poperinge en omstreken Bezit : jrg.2(1972),nrs.1-4 ; jrg.3(1973),nrs.1-4 ; jrg.4(1974),nrs.1-4 ; jrg.5(1975),nrs.speciaal nummer,1,3-4 ; jrg.6(1976),nrs.1-4 ; jrg.7(1977),nrs.1-4 ; jrg.8(1978),nrs.1-2 ; jrg.9(1979),nrs.1-4 ; jrg.10(1980),nrs.1-4 ; jrg.11(1981),nrs.1-4 ; jrg.12(1982),nrs.1-4 ; jrg.13(1983),nrs.1-4 ; jrg.14(1984),nrs.1-4 ; jrg.15(1985),nrs.1-4 ; jrg.16(1986),nrs.1-4 ; jrg.17(1987),nrs.1-4 ; jrg.18(1988),nrs.1-4 ; jrg.19(1989),nrs.1-4 ; jrg.20(1990),nrs.1-4 ; jrg.21(1991),nrs.1-4 ; jrg.22(1992),nrs.1-4 ; jrg.23(1993),nrs.1-4

Auteurs: 

Bachten de Kupe. - Tijdschrift. - Verder gezet in : Heemtijdschrift en Die Chronycke Bachten de Kupe

Bezit : onregelmatig : jrg.1(1959),nrs.1,4,5 ; jrg.4(1962),nrs.2-3,5-6 ; jrg.5(1963),nrs.1-6 ; jrg.6(1964),nrs.1-4,6 ; jrg.7(1965),nrs.1,3-4 ; jrg.8(1966),nr.3 ; jrg.12(1970),nrs.1-6 ; jrg.13(1971),nrs.1-6 ; jrg.14(1972),nrs.1-6 ; jrg.18(1976),nr.3 ; jrg.22(1980),nrs.1-6 ; jrg.23(1981),nrs.1-6 ; jrg.24(1982),nrs.1-6 ; jrg.25(1983),nrs.1-6 ; jrg.26(1984),nrs.1-6 ; jrg.27(1985),nrs.1-6 ; jrg.28(1986),nrs.1-6 ; jrg.29(1987),nrs.1-6 ; jrg.30(1983),nrs.1-6 ; jrg.31(1989),nrs.1-6 ; jrg.32(1990),nrs.1-6 ; jrg.33(1991),nrs.1-6 ; jrg.34(1992),nrs.1-6 ; jrg.35(1993),nrs.1-6 ; jrg.36(1994),nrs.1-6 ; j

Brugse Gidsenkroniek. - Tijdschrift

Maandelijks orgaan van de afdeling Brugse Vrije van de Westvlaamse Gidsenkring. - Bezit : jrg.10(1977),nrs.6-10 ; jrg.11(1978),nrs.1-9,12 ; jrg.12(1979),nrs.1-10 ; jrg.13(1980),nrs.1-8,10 ; jrg.14(1981),nrs.1-12 ; jrg.15(1982),nrs.1-8,10-12 ; jrg.16(1983),nrs.1-12 ; jrg.17(1984),nrs.1-3,5-12 ; jrg.18(1985),nrs.1-12 ; jrg.19(1986),nrs.1-12 ; jrg.20(1987),nrs.1-12 ; jrg.21(1988),nrs.1-12 ; jrg.22(1989),nrs.1-12 ; jrg.23(1990),nrs.1-12 ; jrg.24(1991),nrs.1-12 ; jrg.25(1992,nrs.jan.-dec. ; jrg.26(1993),nrs.jan.-dec. ; jrg.29(1996),nrs.mei,juni

Auteurs: 

De Roede van Tielt. - Tijdschrift

Driemaandelijks heemkundig tijdschrift. - Bezit : 1978,nrs.1-5 ; 1979,nrs.1-5 ; 1980,nrs.1-6 ; 1981,nrs.1-4 ; 1982,nrs.1-5 ; 1983,nrs.1-4 ; 1984,nrs.1-5 ; 1985,nrs.1-5 ; 1986,nrs.1-6 ; 1987,nrs.1-3 ; 1988,nrs.1-6 ; 1989,nrs.1-4 ; 1990,nrs.1-4 ; 1991,nrs.1-5 ; 1992,nrs.1-4 ; 1993,nrs.1-6 ; 1994,nrs.1-5 ; 1995,nr.1

Kontaktblad van de Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen. - Tijdschrift

Maandblad (verschijnt niet in juli en augustus). - Bezit : jrg.1(1979-1980),nrs.2-10 ; jrg.2(1980-1981),nrs.1-10 ; jrg.3(1981-1982),nrs.1-10 ; jrg.4(1982-1983),nrs.1-14 ; jrg.5(1984),nrs.1-10 ; jrg.6(1985),nrs.1-10 ; jrg.7(1986),nrs.1-10

Auteurs: 

Lange Nelle : driemaandelijks blad van de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle. - Tijdschrift

De eerste twee jaargangen werden ons geschonken door ons lid Dirk Beirens. Bezit : vanaf 1989 lopend. Laatst ontvangen nummer : jrg.33(2021),nr.1

De jaargangen 2018 en 2019 staan op de website van "Lange Nelle". https://gidsenkringoostende.be/archieven.html

 

Auteurs: 

Ledenblad Heemkundige Kring "David Jonckheere" Aartrijke. - Tijdschrift

Driemaandelijks. - Bezit : jrg.4(1980),nr.16 ; jrg.5(1981),nrs.17.20 ; jrg.6(1982),nrs.21-24 ; jrg.7(1983),nrs.25-28 ; jrg.8(1984),nrs.29-32 ; jrg.9(1985),nrs.33-36 ; jrg.10(1986),nrs.37-40 ; jrg.11(1987),nrs.41-44 ; jrg.12(1988),nrs.45-48 ; jrg.13(1989),nrs.49-51

Mededelingen voor Het Brugs Ommeland. - Tijdschrift. - Verder gezet in Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland

Maandblad van de Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle. - Verder gezet vanaf jrg.16(1985) in Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland
Bezit : jrg.2-4(1971-1973),onvolledig ; jrg.5(1974),nrs.1-12 ; jrg.6(1975),nrs.1-12 ; jrg.7(1976),nrs.1-12 ; jrg.8(1977),nrs.1-12 ; jrg.9(1978),nrs.1-12 ; jrg.10(1979),nrs.1-12 ; jrg.11(1980),nrs.1-12 ; jrg.12(1981),nrs.1-12 ; jrg.13(1982),nrs.1-12 ; jrg.14(1983),nrs.1-9 ; jrg.15(1984),nrs.1-12.

Missiepost ; De Clocke. - Tijdschrift

Maandelijks kontakt van Beveren-Leie met zijn missionarissen en vrienden van heide en verre door de heemkundige kring "De Clocke", Beveren-Leie. - Bezit : jrg.13(1977),nrs.1-12 ; jrg.14(1978),nrs.1-12 ; jrg.15(1979),nrs.1-12 ; jrg.16(1980),nrs.1-12 ; jrg.17(1981),nrs.1-12 ; jrg.18(1982),nrs.1-12 ; jrg.19(1983),nrs.1-10 ; jrg.20(1984),nrs.1-10 ; jrg.21(1985),nrs.1-10 ; jrg.22(1986),nrs.1-10.

Ons Doomkerke de vijf Zusterparochiën. - Tijdschrift

Trimestrieel tijdschrift voor folklore, heemkunde en nieuws uit Doomkerke en omliggende van de bond van alle oud-Doomkerkenaren uitgebreid tot Heemkundige Kring voo het Zuid--Bulkskampveld. - Vanaf jrg.22(1977),nr.2 als "Groot Ruiselede".

Sint-Guthago Tijdingen. - Tijdschrift

Maandelijks. - Lopend. - Bezit : 1989,nr.138-2001,nr.291 losbladig (niet volledig) ; 2002,nrs.294-304 ; 2003,nrs.305-316 ; 2004,nrs.317-320,322-328 ; 2005,nrs.329-340 ; 2006,nrs.341-347,349-352 ; 2007,nrs.353-358,360-364 ; 2008,nrs.365-369,371-376 ; 2009,nrs.377-385,387-388 ; 2010,nrs.389-400 ; 2011,nrs.401-408,410-412 ; 2012,nrs.413-424 ; 2013,nrs.425-436 ; 2014,nrs.437-448 ; 2015,nrs.449-460 ; 2016,nrs.461-472 ; 2017,nrs.473-484 ; 2018,nrs.485-498 ; 2019,nrs.499-508 ; 2020,nrs.509-515. - Laatst ontvangen nummer : 2021,nr.517

Verslagen en mededelingen van De Leiegouw. - Tijdschrift

De Leiegouw, vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse. - Bezit : jrg.7(1965),nrs.1-2 ; jrg.9(1967),nrs.1-2 ; jrg.10(1968),nrs.1-2 ; jrg.11(1969),nrs.1-4 ; jrg.12(1970),nrs.1-4 ; jrg.13(1971),nrs.1-4 ; jrg.14(1972),nrs.1-4 ; jrg.15(1973),nrs.1-4 ; jrg.16(1974),nrs.1-4 ; jrg.17(1975),nrs.1-4 ; jrg.18(1976),nrs.1-4 ; jrg.19(1977),nrs.1-4 ; jrg.20(1978),nrs.1-4 ; jrg.21(1979),nrs.1-4 ; jrg.22(1980),nrs.1-4 ; jrg.23(1981),nrs.1-4 ; jrg.24(1982),nrs.1-4 ; jrg.25(1983),nrs.1-4 ; jrg.26(1984),nrs.1-4 ; jrg.27(1985),nrs.1-4

Verslagen en mededelingen van de stedelijke oudheidkundige commissie Wervik. - Tijdschrift

Driemaandelijks tijdschrift. - Bezit : jrg.(1966),nrs.1-4 ; jrg.2(1967),nrs.1-4 ; jrg.3(1968),nrs.1-4 ; jrg.4(1969),nrs.1-4 ; jrg.10(1975),nrs.1-2 ;  jrg.12(1977),nrs.1-4 ; jrg.13(1978),nrs.1-4 ; jrg.14(1979),nrs.1-4 ; jrg.15(1980),nrs.1-4 ; jrg.16(1981),nrs.1-4. - Met Mededelingen 1980 - 1983

Auteurs: