HEEMKUNDIG MUSEUM (LIEBAERT)

Foto : Het eerste heemkundig museum, Liebaert, in het Maria-Hendrikapark (1907)

"Bezuiden de huidige Kazernelaaan en de huidige visserijschool kwam het museum Liebaert tot stand. De eerste steen werd gelegd op 28 juni 1906. De werken werden uitgevoerd door De Meester en Verkempinck voor 17.424 fr. Het museum was in 1900 gesticht door schepen Liebaert en was gelegen in de Kerkstraat. Het bevatte een heterocliete verzameling van oudheidkundige voorwerpen, al dan niet betrekking hebbend op de lokale geschiedenis en geschonken door de Staat, de Stad en talloze partieculieren. Er waren plannen, gravures en maquettes, de muntencollectie van Isidore Van Iseghem, Etrurische vazen, een steen van Sas-Slykens van 1672, oude wapens en meubels, en afgietsels van de beelden van de Graaf de Smet de Naeyerbrug te zien. Eind januari 1907 werd alles naar het nieuwe museum overgebracht dat op Pasen werd geopend. Op het voorplein stonden kanonnen, een Bacchusbeeld en een beeld van een hert. Na de Eerste Wereldoorlog verdween  het museum Liebaert uit het boslandschap. De stad wilde het gebouw opdoeken voor de bouw van een orangerie. Het Bacchusbeeld werd overgeplaatst op de helling naar de Trinkhall van het Leopoldpark. Het beeld van het hert kwam terecht op een verhoging in de vijver. In het najaar 1932 werd alles uit het museum Liebaert geruimd. Een deel van de inhoud werd overgebracht naar de stadsbibliotheek en later door de heer Loontiens naar het museum van het fort Napoleon. Het grootste deel kwam terecht onder het stof van de kelders en zolders van het stadhuis en werd grandioos vergeten". Daniël Farazyn. In : Open Monumentendag 8 september 1996. p.77-78, 80. Plate Bib B849