IN HET HOF VAN COMMERCE (CAFE)

Foto : Mariakerke. De Nieuwpoortsesteenweg (circa 1908)

Gedeelte van de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Steensedijk en de Elisabethlaan. Links op de achtergrond de oude Electriek Fabriek die was gelegen op de plaats waar in 1925 de Vercamerschool werd gebouwd. Het klein huisje rechts op de foto was het café Het Hof van Commerce.