HONDEN

Foto : De hondenkarretjes. De Weststraat, thans Adolf Buylstraat (circa 1900)

Tot lang na de eeuwwissling maakten de hondenkarretjes deel uit van het Oostendse straatbeeld. Ze werden hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van eetwaren, zoals melk, brood, vis en bier. De foto werd genomen in de Weststraat ter hoogte van de Christinastraat, richting Langestraat. Op de linkerhoek is thans een tearoom - crêmerie gevestigd en op de rechterhoek een schoenenzaak

Foto : De melkerij Ste Godelieve (circa 1920)

De eerste melkkar van de "Laiterie Ste Godelieve", die toen gevestigd was in de Wittenonnenstraat 44 en de Nieuwpoortsesteenweg. De melkventer is Fons Vlaemynck. In die periode en tot na de Tweede Wereldoorlog werd de hond ook gebruikt als trekdier.

Foto : De Sint-Franciscusstraat (circa 1925)

Het toendertijd zeer gekend en druk bezocht visserscafé "In de Nieuwe Congo" dat uitgebaat werd door het echtpaar Isidoor Vanhoeck, bijgenaamd "boetten" en Eveline Bauwens. In het achterhuis van dit café was er een sproTrokerij. Het gebouw werd in 1987 gesloopt om plaats te maken voor een sociaal wooncomplex

Foto : De Veldstraat, thans Jules Peurquaetstraat (circa 1910)

De bakkerij van het echtpaar Van Becelaere-Passchyn, in de Veldstraat nr. 36. De zaak werd in 1929 overgenomen door de heer Richard Pauwels. Deze laatste werd in 1953 opgevolgd door zijn zoon Roger, die de bakkerij openhield tot in 1977