HONDEN

Foto : De melkerij Ste Godelieve (circa 1920)

De eerste melkkar van de "Laiterie Ste Godelieve", die toen gevestigd was in de Wittenonnenstraat 44 en de Nieuwpoortsesteenweg. De melkventer is Fons Vlaemynck. In die periode en tot na de Tweede Wereldoorlog werd de hond ook gebruikt als trekdier.

Foto : De Sint-Franciscusstraat (circa 1925)

Het toendertijd zeer gekend en druk bezocht visserscafé "In de Nieuwe Congo" dat uitgebaat werd door het echtpaar Isidoor Vanhoeck, bijgenaamd "boetten" en Eveline Bauwens. In het achterhuis van dit café was er een sproTrokerij. Het gebouw werd in 1987 gesloopt om plaats te maken voor een sociaal wooncomplex