HONDERDJARIGEN

Foto : Eeuwelingen

Eeuwelinge mevrouw Mathilde DEWEERT-DESMET aan de arm van burgemeester Adolf VAN GLABBEKE. Op de rug Jan PIERS, schepen. Achter de burgemeester Marie Jozef PORTA, schepen en naast hem René BUTAYE, deken.

"Op 24 mei 1956 greep de viering plaats van de honderdjarige Mevrouw Wed. H. Deweert-Desmet. Ter gelegenheid van dit jubileum, dat in familiekring gevierd werd, overhandigde de Heer Burgemeester aan de jubilarisse de gouden Stadsplaket en het geschenk van Zijne Majesteit de Koning" (jaarverslag 1956 van de stad Oostende, p. 19)

Foto : Eeuwelingen

Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE met de 100 jarige Sylvie STALMANS-FOCKEDEY aan de arm tijdens haar ontvangst op het stadhuis. Links achter schepen Jan PIERS, uiterst rechts, deurwachter Henri LANOYE. Wwe STALMANS-FOCKEDEY, Blauwkasteelstraat 65 was de eerste honderdjarige die op de parochie Sint-Jan wordt gehuldigd.

Foto : Eeuwelingen

Twee eeuwelingen samen op de foto, links mevrouw Mathilde DEWEERT-DESMET. Achteraan in vol ornaat : schepen Frans VAN CAILLIE, burgemeester Adolf VAN GLABBEKE, schepenen Maurice QUAGHEBEUR en Jan PIERS.

Foto : Honderdjarige (1932)

In augustus 1932 werd een grootse stoet ingericht ter ere van de honderdjarige Joanna Symoens - weduwe Fr. Delaere. De foto werd genomen aan de Torhoutsesteenweg, te hoogte van de Zwaluwenstraat (links).

"Praalwagen getrokken door twee paarden met het opschrift : Hulde aan de honderdjarige. Moeder Delaere. Links, de rijwielhandel van Richard Wybouw, Torhoutsesteenweg 236. De woningen waren versierd en de vlaggen hingen uit. Veel volk op de been"

Meer info in De Zeewacht, 06/08/1932, p.1

Georgina is 104 lentes jong

Oudste rusthuisbewoner aan het feest in Sint-Jozef

Foto :  Jong en minder jong wensten de voor haar leeftijd bijzonder spraakzame Georgine Haeck proficiat met haar 104de verjaardag. De felicitaties van het stadsbestuur kwamen van schepen Arne Deblauwe en waarnemend burgemeester Hilde Veulemans

Auteurs: 

Klein drukwerk van drukkerij-uitgeverij Omnia Erel : map 1993-12

Bevat : Madame J. Anneessens-Ertryckx (naamkaartje) ; Marie-Louise Acke (naamkaartje) ; Amatech Diffusion (nieuwjaarswensen) ; Mevrouw Alice Garmyn-Steelandt (uitnodiging nav haar 100ste verjaardag) ; Rosa en Pol Baeyens (naamkaartje) ; Balletschool Rose d'Ivry (nieuwjaarswensen) ; Yves Convent (naamkaartje) ; Groot bal "Rat Mort", thema "Tunisia', 5/03/1994, Cercle Coecilia (3 soorten entree tiketten) ; A. Calcoen-Vandenberghe (naamkaartje) ; De Yot, Albert I Promenade 7 (naamkaartje) ; Ets G.