HOTEL ATLANTIC

Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (circa 1912)

Centraal het café 't Waterhuis, gelegen op de hoek van de Keizerskaai en het Sint Petrus en Paulusplein (rechts). Daar werd de scheepsvoorraad drinkbaar water opgedaan. Het gebouw dateert van 1632 en bestaat thans nog. In 1988 werd de gevel van het café verfraaid, waardoor het gebouw een nieuw uitzicht kreeg. Links, het hotel Atlantic, dat toen werd uitgebaat door de heer C. Kerkaert.

Foto : De Vindictivelaan (circa 1930)

Het Atlantic Hotel, gelegen aan de Vindictivelaan nr. 34 (naast het bekend café In 't Waterhuis), toen uitgebaat door de heer Jack Reynolds.

"Op de gevel : Bières Aigle Belgica. Chauffage Central - Central Heating. Op de luifel : Buffet Froid - Restaurant - Teas - Ices"