HOTEL BERO

Foto : De Hofstraat (circa 1938)

Het hotel-restaurant Au Nouveau Coq d'Or, gelegen in de Hofstraat, op de hoek van de Platformstraat (links). Het werd toen uitgebaat door het echtpaar Henri Van Coillie-Clementina Vandendriessche. Het hotel werd in 1958 verbouwd tot het Hotel Bero, uitgebaat door het echtpaar Michel Bero-Karine Van den Broucke