HOTEL DU CASINO

Foto : De Zeedijk, thans Albert I-promenade

Gedeelte van de Zeedijk, met het Hotel du Casino, gelegen op de hoek van de Van Iseghemlaan. Het werd toen uitgebaat door de heer Albert Thomas. Het gebouw werd later met één verdieping opgetrokken en kreeg de naam Hotel Derby. Gesloopt voor het bouwen van een modern appartementgebouw.

Omer Vilain over de tijd van toen : De villa La Tourelle

Illustraties : (1) Een beeld uit 1930. Op de hoek van het Zeeheldenplein en de Albert I-promenade (rechts) zien we de villa La Tourelle, naast het Hotel du Casino en (2) Zo ziet La Tourelle er vandaag uit. Een prachtige villa, met afbraak bedreigd

auteurs: