KALFATEN

Foto : Kalfaten

Foto met drie scheepstimmerlieden : Louis Pincket, Norbert Ramoudt en Jacques Delrue. Op de scheepswerf "Maritime Site Oostende" werd de Oostendse sloep (De Nele) gebouwd. Het schip werd gekalfaat door deze drie scheepstimmerlieden gedurende de maanden juli en augustus 2003. Op de foto van links naar rechts: Louis Pincket, Norbert Ramoudt en Jacques Delrue. 

AFMETINGEN INTERN : 42 x 29 cm
AFMETINGEN EXTERN : 52 x 39 cm

Foto : Kalfaten

Foto : 18,5 x 12,5 cm. - Maurits Eerebout kalfaat het dek van de "Mercator". Kalfaten of breeuwen is de naden van het dek of de scheepsromp waterdicht maken door middel van geteerd gepluisd touwwerk. Hij gebruikt een kalfaat- of breeuwhamer en met een kalfaat- of breeuwijzer dicht hij met gepluisd touwwerk de naden van het dek. - Map 023 A-51a

Breeuwen = kalfaten, in het Oostends ook kallefateren