KERKSTRAAT

Foto : De Kerkstraat (1906)

De Kerkstraat, hoek Ooststraat, richting de "Peperbusse". Op de hoek, de in 1712 gebouwde kerk van het klooster der "Zwarte Nonnen". Deze kerk, toegewijd aan de Heilige Laurentius, werd pas op 24 juni 1725 ingewijd door Monseigneur Henricus Van Susteren, bisschop van Brugge.

Foto : Het Wapenplein en het Stadhuis (1895)

In 1895 kreeg het Stadhuis een nieuwe toren. De beiaard in deze toren bevatte 40 klokken. Het eerste beiaardconcert werd op 12 januari 1896 uigevoerd door beiaardier M. Denyn uit Mechelen. Op de hoek Breidelstraat (links) en de Kerkstraat het "Hôtel de la Grande Bourse"

GEPORSELEINDE KAART HOTEL MARION

Hotel Marion. Rue de l'Eglise 26 & 27 à Ostende. commerce de vins en gros.Table d'hôte a 1 & 5 heures. Vastes ecuries et remises. Cet Hôtel nouvellement restoré & meublé offre à M.M. les voyageurs tous les avantages désirables, se trouvant à proximité des Bateaux à Vapeur & de la Station de Chemin de Fer. Afmetingen 145 mm x 102 mm. De wijn en likeurenhandel werd uitgebaat door Joseph Marion, Kerkstraat 26

GEPORSELEINDE KAART HOTEL MARION

Hotel Marion. Rue de l'Eglise 26 & 27 à Ostende. Commerce de vins en gros. Table d'Hôte 1 & 4 heures. Vastes ecuries et remises. Cet Hôtel nouvellement  restauré & meublé offre à M.M.les Voyageurs tous les avantages désirables se trouvant à proximité des Bateaux à Vapeur & de la Station du Chemin de Fer etc. Afmetingen 226 mm x 177 mm. De wijn- en likeurenhandel werd uitgebaat door Joseph Marion, Kerkstraat 26

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Kerkstraat. Woning Elleboudt (1917)

Nels. Edition René Baervoets, 7, rue Longue, Ostende. - Ostende - Rue de l'Eglise : Maison Elleboudt, détruite par un obus dans la nuit du 25 au 26 septembre 1917. - Tijdens de beschieting van 25 september 1917 werden vanonder de puinen van de woning van drukker Alphonsus Elleboudt de lijken gehaald van vader, moeder Ludovica Desmet en zoon Josephus. - Map 029A/66d, 40a en 42b

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Sint-Paulusstraat (1917)

Marine Bücherei, Photographische Abteilung, Ostende. - Tijdens de beschieting van 22 september 1917 werd het hotel "Het Lammetje" in de Sint-Paulusstraat en de achterzijde van het koffiehuis Dufour in de Kerkstraat vernield. - Map 029A/51a