KIOSK (LEOPOLDPARK)

Foto : Het Leopoldpark (circa 1900)

Het huidige Leopoldpark werd in 1861-1862 buiten de toenmalige vestingen aangelegd, naar de plannen van architiect Fuchs. Dit park moest het in 1837 aangelegde, en ondertussen te klein geworden Prinsenpark vervangen. Links op de foto de eerste kiosk en uiterst rechts, de vroegere ijzeren brug. Het gebouwtje is het "Pavillon Royal", later gekend als "Trinkhall", gesloopt omstreeks 1959

Postkaart : Leopoldpark

Oostende, Leopoldpark. - Ostende, Parc Léopold. - Tijdens de gemeenteraad van 18 maart 1949 werd een gedeelte van de parkvijver in vergunning gegeven aan pvba "Les Amusements Populaires" vertegenwoordigd door Robert Lannoye, F. Content en A. Lippens voor het inrichten van een attractie met motorbootjes. In 1973 werd dit afgeschaft. - Map 041D/46b