KLEIN DRUKWERK

Archief : R.M.T.

Archief R.M.T - Sally
9 Verschillende formulieren Oostende lines.
1-Sticker voor drukwerk.
2-Kaart -Met vriendelijke groeten R.M.T. Natiënkaai Oostende
3- Kaart -Met vriendelijke groeten Place Madou Brussel.
4-Sticker Oostende lines Sally
5-Beste wensenR.M.T.
6-Waardebon 32 fr.
7-Transferkaart .
8-Formulier  in te vullen voor aankoop van biljet
9-Maankaartje E.Polaster coference manager

Archief : Zeewezen

Archief zeewezen 
Document .
Den 10n  october 1896 tijdens de overvaart Oostende-Dover van de paketboot "Rapide" leed het bakboordrad eene nogal ernstige averij, en kon het schip zijne reis niet meer voortzetten. Men moest ankeren, de raders ontkoppelen en het beschadigd rad vastleggen opdat de boot met haar stuurboordrad zou kunnen voortvaren.
Dat werk werd in zeer gevaarlijke omstandigheden uigevoerd:elk ogenblik dreigde een zware golfslag de mannen weg te rukken , die het werk verrichten.