KOERSENLAAN

Foto : De Avenue des Courses, thans Koningin Astridlaan (circa 1900)

Op de voorgrond, de achtertuinen van de huizen gelegen in de Wellingtonstraat (rechts). Tussen deze tuinen en het "Chalet Royal", gebouw centraal op de achtergrond, lag de Avenue des Courses, of Koersenlaan. Deze laan werd in 1930 samen met de Krommestraat omgedoopt tot Generaal Jungbluthlaan die in september 1938 Koningin Astridlaan werd.

Postkaart : Koninklijke Gaanderijen

Nels. - Ostende - Galerie Promenoir et Panorama vers le Kursaal. - De wandelgalerij wordt op beide einden geflankeerd door een paviljoen. Het dakterras is in gewapend beton volgens het Franse constructiesysteem Hennebique, één van de vroegste toepassingen van dit procédé in België. De Koninklijke Gaanderijen, gezien langs de Koersenlaan, nu Koningin Astridlaan

Postkaart : Royal Palace Hotel

Editeur V.G. [= Victor Grégoire], 42, Avenue du Midi, Bruxelles. - Ostende -Le Royal Palace Hôtel.  L'Hippodrome. - Vooraan, de Koersenlaan. Liep vanaf de Koninginnelaan tot aan de ingang van de Wellingtonrenbaan (links) en het Royal Palace Hotel (rechts). Een motorwagen type "Phare" met trolleystang en open bijwagen in de Koersenlaan.