L. DENS EN CIE (SCHEEPSMAKELAAR SCHEEPSBEVRACHTER)