LAITERIE ROYALE

Foto : Het Maria-Hendrikapark (circa 1950)

De "Laiterie Royale", in de volksmond "'t Laiterietje" genoemd. Het was een dancing met orkest en werd vooral door het jeugdig publiek druk bezocht. De zaak werd vanaf 1941 tot 1967 uitgebaat door Jacques Asaert, in samenwerking met zijn schoonbroer Oscar Devriendt (beiden muzikanten). Het gebouw werd gesloopt om plaats te maken voor het tearoom - restaurant "Het Koninginnehof".

Foto : Maria-Hendrikapark (circa 1925)

De danszaal Laiterie Royale, in de volksmond 't Laiterietje genoemd, gevestigd in het Maria-Hendrikapark, toen uitgebaat door de heer O. Fovel. Vanaf 1941 tot 1967 werd de zaak voortgezet door de heer Jacques Asaert en diens schoonbroer de heer Oscar Devriendt (beiden muzikanten). Het paviljoen werd in de vijftiger jaren verbouwd en dan in 1968 gesloopt voor de bouw van het huidig Koninginnehof