LAUWEREINS JOHN (1909-1985) (POLITICUS)

Foto :Braderie

Braderie  op de oude locatie van zuivelhandel Antverpia, in de blok tussen de Molenstraat en het Prof. Mac Leodplein, centraal waarnemend burgemeester John LAUWEREINS tussen mevrouw VANDEPOELE, zaakvoerster,en haar verkoopsters,aan de andere kant van de zaakvoerster Maurice QUAGHEBEUR, schepen, Raoul BONNEL,gemeenteraadslid en Theo DEHAENE liberaal voorman. Gans achteraan, tweede van links zoon VANDEPOELE en naast hem zijn vader André

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS overhandigt de stadsmedaille aan een onbekende? Rechts vooraan staat schepen Jan FELIX, naast John LAUWEREINS, schepen Jozef VAN DEN KIEBOOM en gans links John HERMANS, journalist en gemeenteraadslid.

Foto : Begrafenis Henri EDEBAU

Begrafenis van Henri EDEBAU. Rouwkapel in "De Noordstar". Vooraan links John LAUWEREINS, waarnemend burgemeester, achter hem laatst in de rij Edgard MISSIAEN vrederechter, rechts Frank EDEBAU, stadsconservator, schepen Raymond MIROIR en schepen VANDEKIEBOOM. Het rouwbehangsel werd verzorgd door de firma Cyriel VANDERGUNST. Hij werd burgerlijk begraven op 23/01/1964, op het kerkhof langs de Nieuwpoortsesteenweg  (nu begraafplaats Paster Pype).

Foto : Begrafenis Maurice Reynaert

Begrafenis van Maurits Reynaert, een socialistisch voorman. Links vooraan Roger DEKINDER,latere provinci gouverneur Oost-Vlaanderen, achter hem Raymond MIROIR, schepen, rechts vooraan Sebastiaan BOUDOLF, gemeenteraadslid en achter hem John LAUWEREINS,  waarnemend burgemeester. Rechts achteraan Lucien PICK, gemeenteraadslid. Plaats De Noordstar. Rouwbehang verzorgd door de firma Cyriel Vandergunst. Hij werd burgerlijk begraven op 28 juni 1962 en begraven op de begraafplaats aan de Stuiverstraat

Foto : Bezoek Elisabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk

Elisabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk en prins Philip, hertog van Edinburgh tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola, luisteren naar een toespraak door John Lauwereins, waarnemend burgemeester, tijdens hun bezoek aan Oostende. Ze kwamen uit Brugge per trein en werden ontvangen in het salon van het zeestation.

Foto : Bezoek Elisabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk

Een blijde Elisabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk met koning Boudewijn en John Lauwereins, waarnemend burgemeester tijdens haar bezoek aan de stad. Zij kwam samen met haar echtgenoot Prins Philip, hertog van Edinburgh vanuit Brugge aan in het zeestation.

Foto : Bijwonen van koning Boudewijn en koningin Fabiola van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900"

Koningin Fabiola krijgt bloemen van John Lauwereins, waarnemend burgemeester, tijdens de opening van de tentoonstelling "Europa 1900" in het Museum voor Schone Kunsten. Agnes Swyngedauw,stadsbediende, helpt een handje. Koning Boudewijn kijkt toe. Centraal op de achtergrond Jan Piers, toen staatssecretaris voor toerisme.

Foto : Bijwonen van koning Boudewijn en koningin Fabiola van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900"

Formaat : 13 x 18 cm. - Centraal Koning Boudewijn en Koningin Fabiola tijdens de opening van de tentoonstelling "Europa 1900" in het Feest- en Kultuurpaleis.Rechts vooraan, conservator en stadsarchivaris Frank Edebau. Links naast de koning, provinciegoeverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle, waarnemend burgemeester John Lauwereins en bode Wilfried Tavernier. Op de tweede rij, wat verscholen Jan Piers, staatssecreataris voor toerisme.

Foto : Bijwonen van koning Boudewijn en koningin Fabiola van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900"

Een meisje geeft een bloemenruiker aan Koningin Fabiola naar aanleding van het bijwonen van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900" in het Museum voor Schone Kunsten in het Feest- en Kultuurpaleis op het Wapenplein. Koning Boudewijn is in gesprek met waarnemen brugemeester John Lauwereins

Foto : Bijwonen van koning Boudewijn en koningin Fabiola van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900"

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn en Koningin Fabiola verlaten het Feest- en Kultuurpaleis na het bijwonen van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900" in het Museum voor Schone Kunsten op het Wapenplein. Links, provinciegouverneur Pierre Van Outryve d'Ydewalle en rechts, John Lauwereins, waarnemend burgemeester.

Foto : Blijde intrede van Prins Albert en Prinses Paola in Oostende. 13/06/1959

Formaat : 13 x 18 cm. - Prins Albert en Prinses Paola in de Koninklijke Villa in gesprek met Paul-Willem Segers, minister van Verkeerswezen en René Levebvre, minister van Binnenlandse zaken. Centraal burgemeester Jan Piers, naast hem de schepenen John Lauwereins en Frans Van Caillie. Schepen Henri Edebau tekent het gulden boek van de Stad Oostende.

Foto : Blijde intrede van Prins Albert en Prinses Paola in Oostende. 13/06/1959

Formaat : 13 x 18 cm. - De Koninklijke Villa. Uiterst links,  Prinses Paola en naast haar P.W. Segers, minister van verkeerswezen, René Lefebvre, minister van binnenlandse zaken, burgemeester Jan Piers, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle, de schepenen John Lauwereins en François Van Caillie die het gulden boek van de Stad Oostende ondertekent 

Foto : Blijde intrede van Prins Albert en Prinses Paola in Oostende. 13/06/1959

Formaat : 13 x 18 cm. - Leden van het schepencollege in het Koningspark bij de blijde intrede van Prins Albert en Prinses Paola te Oostende. Van links naar rechts : de schepenen John Lauwereins en zijn echtgenote, Roger De Kinder en zijn echtgenote, Frans Van Caillie en zijn echtgenote, mevrouw JanPiers met naast haar twee onbekende dames. Achteraan links, stadsecreataris Michel Surmont en schepen Henri Edebau

Foto : Carnavalstoet 1959. 3e Rattestoet

Negatief : 6 x 9 cm. - Links, Marcel Friedrichs en wat verder schepen John Lauwereins en burgemeester Jan Piers op de eerste rij op het Wapenplein nabij het Feest- en Kultuurpaleis. Een 3e Grote Rattestoet met regen.

Foto : Dag van de Zeemacht in aanwezigheid van Prins Albert. .... ?

Formaat : 13 x 18 cm. - Het gezelschap op "'t koptje van 't hoofd", het Weststaketsel. We herkennen o.a. : de prins, de minister van landsverdediging P.W. Seger, schepen John Lauwereins (toen waarnemend burgemeester ?). - Map 015 B-5

Foto : De Lord-Mayor van Manchester op officieel bezoek van 22 tot 24 juli 1961

Formaat : 13 x 18 cm. - Burgemeester Jan Piers en de Lord-Mayor van Manchester op het Zeeheldenplein na hulde aan het Nationaal Monument der Zeelieden. Links achter hen, schepen John Lauwereins en bureauchef Holvoet

Foto : De Lustige Zigomars

Diverse folklore verenigingen : o.a. Het koor "Het Loze Vissertje", de folkloregroepen "De Vismijnvrienden", de "Gilles der Zee", "De Lustige Zigomars", de carnavalgroep "Ali Baba en de 40 rovers", de fanfare Sint Cecilia uit Eernegem werden ontvangen op het nieuwe stadhuis door waarnemend burgemeester John LAUWEREINS, die centraal op de foto staat ,rechts van hem onbekend,schepenen Kamiel DEHOUCK, Marie-Jozef PORTA ,onbekend en schepen Jan PIERS. Ontvangst naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de "Lustige Zigomars"

Foto : Delegatie Opperste Sovjet. Lunch. Kursaal Oostende. 24/10/1964

Formaat : 18 x 24 cm. - Rechts, Roger De Ramée, de heer Roudnev, en aan het woord, John Lauwereins, schepen. De delegatie werd ook plechtig ontvangen op het stadhuis en woonde de voorstelling bij van de dansgroep Berezka.

Foto : Diamanten Bruiloft

Oscar Eyland en echtgenote Bertha Deneels, woonachtig Velodroom, Maria-Hendrikapark, Oostende. Gehuwd te Oostende op 9 november 1907, vierden hun diamanten bruiloft te Oostende op 9 november 1967. We zien o.a. :  waarnemend burgemeester John Lauwereins, zittend rechts en waarnemend schepen Marie-Jozef Porta, naast mevrouw Deneels. Stadssecretaris Michel Surmont, derde van links achteraan. Uiterst links staat priester Willy Debusschere.

Foto : Een avond met Luc Varenne. Kursaal Oostende. 27/05/1961

Formaat : 13 x 18 cm. - Luc Varenne, de bekende sportjournalist voor de franstalige radio, kreeg de ere-medaille van de Stad Oostende voor de promotie van onze stad. Hij werd gevierd door het stadsbestuur en de directie van de Kursaal voor zijn 1000e reportage. We zien hem hier op de champagne avond "Une soirée chez Ruinart". Van links naar rechts : weerman Armand Pien, televisiejournalist Omer Grawet, Luc Varenne, burgemeester Jan Piers, (Nicole Grumiaux, omroepster RTB onder voorbehoud), directeur van de Kursaal Roger De Ramée en schepen John Lauwereins

Foto : Een avond met Luc Varenne. Kursaal Oostende. 27/05/1961

Formaat : 13 x 18 cm. - Luc Varenne, de bekende sportjournalist voor de franstalige radio, kreeg de ere-medaille van de Stad Oostende voor de promotie van onze stad. We zien hem hier op de champagne avond "Une Soirée chez Ruinart". Van links naar rechts : weerman Armand Pien, televisiejournalist Omer Grawet, Luc Varenne, burgemeester Jan Piers, (Nicole Grumiaux omroepster RTB onder voorbehoud), directeur van de Kursaal Roger De Ramée en schepen John Lauwereins.

Foto : Europees volleybal tornooi

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS opent het Europees volleybal tornooi in het sportcentrum in de koninklijke stallingen. Achter de tafel rechts, Roger COENYE, volleybal scheidsrechter, en bediende bij de stedelijke werkhuizen. Het tornooi werd gewonnen door Nederland, tweede België en derde Italië.

Foto : Feest voor de paracommando's. Kursaal Oostende. 08/01/1965

Formaat : 18 x 24 cm. - Kolonel Burgess Gradwell krijgt de ere-medaille van de Stad Oostendse aangeboden door schepen John Lauwereins. Kolonel Burgess Gradwell leidde het luchttransport van de Belgische troepen. Hij overleed op 13/02/2000 en werd 80 jaar oud.

Foto : Gastronomisch Weekend. Restaurant "Le Grand Véfour" (Parijs). Kursaal Oostende. 14/03/1959

Formaat : 10,5 x 14,5 cm. - Het diner was een groot succes. Spijtig dat meesterkok Raymond Oliver (1909-1990) niet aanwezig was, want velen kwamen voor hem. We zien enkele leden van het schepencollege met hun echtgenotes. Links, schepen John Lauwereins en burgemeester Jan Piers. Rechts, de schepenen Roger De Kinder en Kamiel Dehouck.

Foto : John LAUWEREINS

Een groep op de trap aan de ingang van het stadhuis na ontvangst door het stadsbestuur. Centraal vooraan waarnemend burgemeester John LAUWEREINS. Links met sjerp, de schepenen Marie-Jozef PORTA en Jozef VAN DEN KIEBOOM. Rechts ook met sjerp schepen Kamiel DEHOUCK . Achter hem staat Michel SURMONT, stadssecretaris.

Foto : John LAUWEREINS

Ontvangst van een groep op het stadhuis. Centraal met sjerp waarnemend burgemeester John LAUWEREINs, rechts (met sjerp) schepenen  Kamiel DEHOUCK en Marie-Jozef PORTA, links schepen Jozef VAN DEN KIEBOOM. Achter de burgemeester Daniel DEWULF later bedrijfslijder stedelijk Grond en Bouwbeleid.

Foto : John Lauwereins

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS ontvangt op de luchthaven Raversijde een afvaardiging. "Channel Air Bridge, dochtermaatschappij van Air Charter Ltd. Opgericht te Londen in 1947 door F.A. Laker. Maakt sedert 1960 deel uit van de "British United Airways", gesteund door "Furnes Withy & Commonwealth Shipping". Channel Air Bridge werd opgericht in 1955 met als doel : luchtvervoer van passagiers, voertuigen en aanvullende vracht. Zij exploiteert de luchtlijnen naar Calais, Oostende en Rotterdam.

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS ontvangt een delegatie van het stadsbestuur van Stalingrad (nu Wolgograd). Naast mevrouw PAKOMOVA, schepen Kamiel DEHOUCK, uiterst rechts John HERMANS, journalist en gemeenteraadslid en naast hem Marcel FRIEDRICHS, eveneens gemeenteraadslid. De aanwezige raadsleden werden door de russische delegatie vereremerkt. 

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS (centraal) ontvangt een delegatie van het stadsbestuur van Stalingrad (nu Wolgograd). Rechts naast mevrouw PAKOMOVA, Kamiel DEHOUCK, schepen, Marcel FRIEDRICHS en John HERMANS gemeenteraadsleden. Zij kregen o.a. als geschenk : "L'Epopée Ostendaise" van Robert Lanoye.

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS bij de huldiging van een bejaard echtpaar in een socialistisch lokaal (de Noordster ?).Links vooraan August PLOVIE,burgemeester van Bredene en turnleraar Atheneum. Naast de feestelingen Roger DE KINDER, later provinciegouverneur Oost-Vlaanderen. Foto aan de muur Jules PEURQUAET,socialistisch voorman en schepen van openbare werken van de stad Oostende.

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS ontvangt een delegatie van het stadsbestuur van Stalingrad (nu Wolgograd). Rechts Kamiel DEHOUCK, schepen. De aanwezige raadsleden werden door de russische delegatie vereremerkt en zij ontvingen een geschenk van ons stadsbestuur, o.a. "L'Epopée Ostendaise" van Robert Lanoye

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS, vierde van rechts, naast hem houdt schepen Kamiel DEHOUCK een toespraak, verder naar rechts schepen Marie-Jozef PORTA, gemeenteraadslid Marcel FRIEDRICHS, derde van links schepen Jozef VAN DEN KIEBOOM

Foto : Luis Mariano

Formaat : 13 x 18 cm. - Luis Mariano, plechtig ontvangen door het Oostends stadsbestuur op het dienstdoend stadhuis (Gerechtshof). Van links naar rechts, de schepenen Henri Edebau en John Lauwereins, burgemeester Jan Piers, Luis Mariano en schepen Kamiel Dehouck. 

Foto : Octave Landuyt. Tentoonstelling. Kursaal Oostende. 30/06-15/08/1962

Formaat : 13 x 18 cm. - De vernissage op 28/06/1962. Ingeleid door schepen John Lauwereins. Naast de schepen, rechts, de kunstenaar en uiterst rechts Frank Edebau, conservator van het Museum voor Schone Kunsten. Naast de mevrouw met de donkere bril, gemeenteraadslid Marcel Friedrichs.

Foto : Octave Landuyt. Tentoonstelling. Kursaal Oostende. 30/06-15/08/1962

Formaat : 13 x 18 cm. - De vernissage op 28/06/1962. Octave Landuyt aan het woord. Links van hem, schepen John Lauwereins. Rechts, Frank Edebau, conservator van het Museum voor Schone Kunsten. Naast de mevrouw met de donkere bril, gemeenteraadslid Marcel Friedrichs.

Foto : Personeelsfeest Casino Kursaal Oostende. 04/01/1965

Formaat : 18 x 24 cm. - De nightclub "La Champagne". Schepen John Lauwereins houdt zijn toespraak. Van rechts naar links, de schepenen Jozef Van den Kieboom, Raymond Miroir en Roger De Ramée, directeur van de Kursaal.

Foto : Prins Carnaval van Dusseldorf 1962

Formaat : 12,5 x 12,5 cm. - Ontvangst op het stadhuis door burgemeester Jan Piers. Links, schepen Kamiel Dehouck en rechts, schepen John Lauwereins.

Negatief : Formaat : 6 x 9 cm. - FOTOARCHIEF 202 FOTO LUC 0 DOOS 45 ROL 6

Foto : Sportcentrum

Toespraak door burgemeester Jan PIERS in het sportcentrum aan de Koninginnelaan (bij de inhuldiging ?).Links staat John LAUWEREINS,schepen ,rechts van de burgemeester Michel SURMONT,stadssecretaris en de schepenen Kamiel DEHOUCK, Raymond MIROIR en Jozef VAN DEN KIEBOOM. De Koninklijke Stallingen (1903). Vanaf 1959 als Sportcentrum. Beschermd monument K.B. 22/09/1981.

Foto : Sportclub Mariakerke

Centraal, John Lauwereins. Rechts van hem, Norbert Van der Cruyssen, feestleider Mariakerke,. Links, Jan Piers en Marie-Jozef Porta bij Sportclub Mariakerke.Uiterst rechts staat John Hermans, journalist en gemeenteraadslid.

Foto : Tentoonstelling Oostende "1000" in de Venetiaanse Gaanderijen

Schepen Raymond Miroir derde van linKs speecht bij de opening van de tentoonstelling "Oostende 1000" in de Venetiaanse Gaanderijen (1964). Links van hem waarnemend burgemeester John Lauwereins. Rechts, Kamiel Dehouck.Tweede van rechts, schepen Jozef Van Den Kieboom en derde Dries Claeys, volksvertegenwoordiger.

Foto : TV spelen. Eén tegen Allen in het Feest- en Cultuurpaleis

Tijdens het TV spel "Eén tegen Allen. Van links naar rechts John LAUWEREINS, schepen, Jo LEEMANS, presentatrice, Jan PIERS, burgemeester, onbekend en Raymond MIROIR, schepen. "Eén tegen Allen" was een spelprogramma van de BRT, telkens vanuit een andere gemeente of stad, van september 1963 tot 2 mei 1964. De live-uitzendingen werden gepresenteerd door Tony CORSARI.

Foto : Zeeheldenplein

Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en de andre notabelen na afloop van de jaarlijkse huldiging aan het monument op het Zeeheldenplein. Hij is in gesprek met Kamiel DEHOUCK, schepen aan zijn andere zijde John LAUWEREINS, schepen, ook Jan PIERS latere burgemeester is er ook bij.

Foto Jan PIERS

Burgemeester Jan PIERS spreekt in het stadhuis,van links naar rechts schepenen Raymond MIROIr,John LAUWEREINS,Onbekende,Roger DEKINDER,latere provinciegouvernneur Oost-Vlaanderen,de burgemeester,Kamiel DEHOUCK en Maurice QUAGHEBEUR,schepenen.Op de tweede rij Michel SURMONT stadssecretaris en Sebastiaan BOUDOLF,gemeenteraadslid. 

Foto John LAUWEREINS

Onthuldiging monument aan de ingang van het stadhuis.Links vooraan John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid,vierde van links Marie-Jozef PORTA,centraal John LAUWEREINS,waarnemend burgemeester,rechts van hem Kamiel DEHOUCK en VANDEKIEBOOM schepenen.Op  de achtergrond het Hazegras.

Foto John LAUWEREINS

John LAUWEREINS,waarnemend burgemeester,houdt een toespraak op een banket in de Hotelschool,tweede rechts van hem schepen Jan PIERS,dan Roger DEKINDER toekomstig provincie gouverneur Oost-Vlaanderen en Sebastiaan BOUDOLF,gemeenteraadslid,uiterst links vooraan zit Theo DEHAENE,liberaal voorman.

Foto John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS tweede van links ontvangt kanaalzwemmer Pierre VANVOOREn en zijn echtgenote op het stadhuis.Uiterst links vooraan Norbert VANDERCRUYSSEN feestleider Mariakerke,rechts van Pierre VANVOOREN,schepenen Jan PIERS en VANDEKIEBOOM dan gemeenteraadslid Marcel FRIEDRICHS.

Foto Marie-Jozef PORTA

Bijeenkomst in een tuin (deze van Huize Monaco woning van de familie PORTA aan de Van Iseghemlaan?) centraal staat deken BUTAYE,naast hem de vereremerkte schepen Marie-Jozef PORTA dan schepen Raymond MIROIR.Rechtsachter Jan Piers toen schepen en tweede van links John LAUWEREINS waarnemend burgemeester. 

Foto personeel PEETERS

Ontvangst van R.L. PEETERS,concessionnaris catering op de RMT schepen,en zijn personeel op het stadhuis. centraal John LAUWEREINS,waarnemend burgemeester,naast hem (rechts)R.L. PEETERS,dan Kamiel DEHOUCK,schepen,vijfde en zesde van links op de tweede rij John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid en Marie-Jozef PORTA,schepen,uiterst rechts Emiel VANSTEENKISTE,gemeenteraadslid (later hoofd politiecommissaris).   

Foto Sportclub Mariakerke

Feest bij Sportclub Mariakerke,van links naar rechts onbekend,Marie-Jozef PORTA schepen,Jan PIERS,burgemeester,John LAUWEREINS schepen,Norbert VANDERCRUYSSEN feestleider Mariakerke,onbekend en John HERMANs,journalist en gemeenteraadslid.