LEFFINGESTRAAT

Foto : De sprotfabriek... of de andere kant van de mondaine medaille !

De "Excelsior", of "De Sprotfabriek" was gelegen in de Sprotslop nabij de Leffingestraat. Boven : een jonge arbeidster aan het werk. Onder : groepsfoto van jonge werknemers. In de periode van de opname, meestal meisjes van den buiten, want het werk werd als minderwaardig beschouwd en lokte de Oostendse vrouwen maar weinig aan.

Foto : Hoek Leffingestraat - Edith Cavellstraat

5 foto's uit de periode 1952-1975 - Dienstgebouw gelegen op de hoek van de Leffingestraat (links) en de Edith Cavellstraat (rechts). In dit gebouw waren ondergebracht :  Het politiebureau "De Morre" van 1900 tot 1955, het dispensarium ter bestrijding van de tering en het mortuarium, in de volksmond "De Morre" genoemd. In 1968 werd het leegstaand gebouw ter beschikking gesteld van de "Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)" die er haar lokaal had tot 1974. In 1976 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor het "Rijksinstituut voor Para-Medische Beroepen".

Foto : Hoek Leffingestraat - Edith Cavellstraat (1952)

Dienstgebouw, gelegen op de hoek van de Leffingestraat (links), en de Edith Cavellstraat (rechts), waarin waren ondergebracht : Het "Dispensarium Nationale Bond tot Bestrijding der Tering", het "Politiebureau" en het "Stedelijk Dodenhuisje". In de volksmond werd dit gebouw "De Morre" genoemd. In 1968 werd het leegstaand gebouw  ter beschikking gesteld van de "Vlaamse Vereniging vor Familiekunde (VVF)", die er haar lokaal had tot 1974. In 1976 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor het "Rijksinstituut voor Para-Medische Beroepen".

Omer Vilain over de tijd van toen : Waar eens de sprotfabriek stond

Illustraties : (1) De Leffingestraat, gezien in de richting van het viaduct (circa 1974) aan de Maagdenslop en (2) De Leffingestraat tegenover het OTC-tenniskompleks, zoals het gebied er bij lag op 10 juli 1974. Dezelfde Leffingestraat vandaag na de sloop van de huizenrij.

auteurs: 

Oostendse Haard bouwt 13 sociale appartementen

Nieuw project langs Elisabeth-laan

Foto : Gregory Casteels, Linda Monbalieu, burgemeester Jean Vandecasteele namens Stad Oostende en directeur Vanessa Vens en voorzitter Jan Vanroose namens de Oostendse Haard poseren met de plannen bij de ondertekening van de akte

Auteurs: