LONDES HENRI (ERE VICE VOORZITTER RECHTBANK VAN KOOPHANDEL)