MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN ; ARMOEDE

Omer Vilain over de tijd van toen : Arme vissers voor 1914

Illustraties : (1) Bij de vissersfamilie diende één sobere ruimte tegelijk als leef-, slaap- en kinderkamer (Oostende) en (2) Hetzelfde gold voor de Pannevissers die evenwel doorgaans minder armoede leden doordat ze vaak een eigen moestuin hadden 

auteurs: