MAJOR WALTER (1937-2011) (LERAAR)

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  21 x 1 . Voorzitterswissel Van Iseghem August en Vilain Omer in Hotel Burlington. Van links naar rechts :  Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) en Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  15 x10 cm. Voorzitterswissel in Hotel Burlington van Van Iseghem August en Vilain Omer. Enkele genodigden, met in het midden : Verwaerde Koen, Major Walter. Rechts, mevr. Dreesen en links, mevr. Walter Debrock (24 april 1999)