MARITIEME SITE OOSTENDE

Foto : Kalfaten

Foto met drie scheepstimmerlieden : Louis Pincket, Norbert Ramoudt en Jacques Delrue. Op de scheepswerf "Maritime Site Oostende" werd de Oostendse sloep (De Nele) gebouwd. Het schip werd gekalfaat door deze drie scheepstimmerlieden gedurende de maanden juli en augustus 2003. Op de foto van links naar rechts: Louis Pincket, Norbert Ramoudt en Jacques Delrue. 

AFMETINGEN INTERN : 42 x 29 cm
AFMETINGEN EXTERN : 52 x 39 cm

Georges Verleene : De fakkel van het ambacht doorgeven. - Met foto's van Guido Walters

6 foto's : (1) Georges Verleene aan de tekentafel ; (2) Tweemastsloep O.134 ; (3) De cursisten van de VDAB op de Maritieme Site Oostende ; (4) Georges Verleene in de traceerkamer van de oude scheepswerf Seghers, thans Maritieme Site Oostende ; (5) Georges Verleene bij de spanten op schaal gemaakt en (6) pagina uit "Onze Zeilvischsloepen" van Frans Bly