MESSENS JULIEN (ACCORDEONIST)

Ostènsche Ploaten

Folkloristische liederen uit de Oostendse regio
Inhoud:
1. De Torre van Oostende
2. Mijn moeder kocht een haring
3. Lange Tjes
4. Lied van de poalinck
5. En laat de kloke maar luiden
6. Vee Gee Ola
7. De Vischmienvrienden
8. Het karnavalslied van de oude vuurtorenaars
9. Sientenakloaj den heiligen man
10. Sientenakloaj, hij is geboren
11. Fransje Van de Velde
12. De Visserstaal
13 D' Ostendsche meisjes
14. Gevloekte zee
15. Jantje Gerrenoasje
16. M'n tante van 't Sas