MIJNPLEIN

Affiche : Het Kollektief Internationale Nieuwe Scène. De Herkuls. Circustent. Oud Mijnplein. 5-7 april .... ?

Formaat : 77 x 43 cm. vagebonden in een salto mortale op het slappe koord van het bestaan. I.s.m. talrijke Oostendse verenigingen, met steun van het stadsbestuur en van het Bestuur voor Volksontwikkeling en Openbare Lectuurvoorziening.

De Zandhille bestaat 15 jaar

Serviceflats laten senioren langer zelfstandig wonen

Foto : Met vereende krachten snijden Sientje Rollé en Gaby Tulpin de 'verjaardagstaart' aan, dit onder het goedkeurend oog van Hilda De Schout, Annie Bruyneel en Adrienne Hosten. De vijf dames wonen al van bij de opening van De Zandhille in een van de comfortabele serviceflats

Auteurs: 

Foto : De Vleesmarkt aan de Kapucijnenstraat (1910)

Ostende - Le Marché Couvert. ND. Phot. De Vleesmarkt was een overdekte markt met vier winkelblokken met op één van de hoeken een sierlijk torentje voorzien van een gesculpteerde osse-, kalfs- en varkenskop. Deze Vleesmarkt bevond zich op de gronden van het huidige Mijnplein. Het gebouw kwam in 1903 klaar naar de plannen van architect Gustaaf Vandamme. Het verdween kort na de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de markt werd door de oorlog zwaar getroffen en zo werd in 1950 beslist tot afbraak. De Spekslagerstraat was het meest noorderlijk gelegen van de drie straatjes die toegang gaven tot de vleesstallen. De andere waren de Ossenstraat en de Zwijnenstraat

Foto : Eerste Wereldoorlog. Mijnplein (1918)

Formaat : 8,5 x 12,5 cm. - Obus tombé le 21-3-18. Place de la Vieille Minque. Trois morts. - Bij de beschieting van 21 maart van het Mijnplein, of de Oude Mijnplaats vielen er drie dodelijke slachtoffers : Ghewy Marie-Louise, Ghewy Maximilien Arthur en Deboutte Pierre Jacques. Links, "Café au Shah de Perse", Louis Dentant-Vanhoeck. Rechts "Café Ons Huis". - Merkwaardig aan deze foto is dat de Franstalige opschriften : "Café au Shah de Perse chez" en "Café" van Ons Huis zijn overschilderd.

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Mijnplein (1918)

Nels. - René Baervoets, Hôtel Beerblock, Ostende. - Ostende - Oude Minne Plaats, le 22 mars 1918 : effet d'un obus. Oude Minne Place, the 22nd March 1918 : effect of a bomb. - Zie ook inventarisnummer 2017/0738. - Map 029 E-06e