MILITAIRE DEFILES

Foto : Nationale Feestdag 1966

Koning Boudewijn en Prins Albert voor de eretribune op de Visserskaai ter gelegenheid van de Nationale Feestdag 1966. Achter hen volgt er een legergeneraal. In de tribune zien we de schepenen Raymond Miroir en  Kamiel Dehouck (tweede rij boven het hoofd van de koning). (zie ook 2012/0117).

Foto : Prins Albert

Prins Albert op het westerstaketsel ter gelegenheid van de jaarlijkse vlootparade,naast hem P.W. SEGERS,minister van defensie,achter hem twee officieren  van de Zeemacht,  links Kapitein ter Zee Jules DELFORGE, rechts Commodore ROBYNS. Ook burgemeester Jan PIERS is er bij. De Zeemacht-officier achteraan is Fregatkapitein Jules Van Dyck, de latere Admiraal.