MIROIR RAYMOND (1915-1988) (GENEESHEER) (POLITICUS)

Foto : Banket

Een banket waarop voornamelijk het oostends politiek personeel aanzit. Aan de eerste tafel tweede van links Fred RIGAUX,diensthoofd toerisme,verder Raoul BONNEL,schepen en Louis VANHOORNE,schepen.Aan de tweede tafel,schepenen Jozef VAN DEN KIEBOOM en Raymond MIROIR,aan de derde  Schepenen Maurice QUAGHEBEUR en Marie-Jozef PORTA.Aan de tafel achteraan van links naar rechts schepen John LAUWEREINs,burgemeester Jan PIERs en schepen Kamiel DEHOUCK.

Foto : Begrafenis Henri EDEBAU

Begrafenis van Henri EDEBAU. Rouwkapel in "De Noordstar". Vooraan links John LAUWEREINS, waarnemend burgemeester, achter hem laatst in de rij Edgard MISSIAEN vrederechter, rechts Frank EDEBAU, stadsconservator, schepen Raymond MIROIR en schepen VANDEKIEBOOM. Het rouwbehangsel werd verzorgd door de firma Cyriel VANDERGUNST. Hij werd burgerlijk begraven op 23/01/1964, op het kerkhof langs de Nieuwpoortsesteenweg  (nu begraafplaats Paster Pype).

Foto : Begrafenis Maurice Reynaert

Begrafenis van Maurits Reynaert, een socialistisch voorman. Links vooraan Roger DEKINDER,latere provinci gouverneur Oost-Vlaanderen, achter hem Raymond MIROIR, schepen, rechts vooraan Sebastiaan BOUDOLF, gemeenteraadslid en achter hem John LAUWEREINS,  waarnemend burgemeester. Rechts achteraan Lucien PICK, gemeenteraadslid. Plaats De Noordstar. Rouwbehang verzorgd door de firma Cyriel Vandergunst. Hij werd burgerlijk begraven op 28 juni 1962 en begraven op de begraafplaats aan de Stuiverstraat

Foto : Bijwonen van koning Boudewijn en koningin Fabiola van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900"

Formaat : 13 x 18 cm. -Ontvangst van de Koning en de Koningin in het gloednieuwe Feest- en Kultuurpaleis naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling "Europa 1900". Schepen Raymond Miroir houdt een toespraak. Rechts, Koningin Fabiola en Koning Boudewijn, dan provinciegouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle, waarnemend burgemeester John Lauwereins en bode Wilfried Tavernier.

Foto : De 1-meistoet .... (?)

Een afdeling van de Ziekenbond Moyson, afdeling Oostende-Veurne-Diksmuide in de 1-meistoet, gaat de Jules Peurquaetstraat in, aan de hoek Euphrosina Beernaertstraat en Torhoutsesteenweg. Rechts van het vaandel loopt Raymond MIROIR, schepen. Op de hoek met de Torhoutsesteenweg, "Friture Roger".

Foto : Etienne Elias. Tentoonstelling. Kursaal Oostende. 08-26/08/1964

Formaat : 18,5 x 23,5 cm. - De vernissage op 8 augustus 1964. Schepen Raymond Miroir (rechts) opent de tentoonstelling. Naast hem, de kunstenaar, Frank Edebau, stadsconservator, Marcel Friedrichs, gemeenteraadslid... Achteraan, tussen de kunstenaar en de stadsconservator, een glimp van Omer Vilain, stadsbibliothecaris. Tentoonstelling met o.a. een assemblage van poppen, stoelen en andere meubelfragmenten.

Foto : Gemeenteraad

Er wordt een minuut stilte gehouden in de gemeenteraad.Op de eerste rij van links naar rechts Sebastiaan BOUDOLF, gemeenteraadslid, onbekende, schepenen Raymond MIROIR, Jan FELIX en Marie-Jozef PORTA. Op de tweede rij de gemeenteraadsleden Joseph VAN LANGENHOVE en Louis VANHOORNE

Foto : Graf Jan DECLERCK

Jaarlijkse hulde aan het graf van kunstschilder Jan DECLERCK op het kerkhof Nieuwpoortsesteenweg. Centraal schepen Raymond MIROIR. Tweede van rechts, John HERMANS, journalist en gemeenteraadlid. Op de achtergrond de Troonstraat. De man uiterst links (met  hoed in de hand) is Jacques ASAERT. De man met het zwarte hoedje is Ernest DETAEYE, links van hem staat Jozef MAES. Mevr. MAES-VANHOORNE legt bloemen neer.

Foto : Herdenking Jan De Clerck

Eerste jaarlijkse hulde aan het graf van kunstschilder Jan Declerck op het kerkhof Nieuwpoortsesteenweg door de "Vrienden van Jan De Clerck". Op de eerste rij links, schepen Raymond Miroir, rechts John Hermans, journalist en gemeenteraadslid. Tussen hen beiden: de heer en mevrouw Jozef Maes. Op de tweede rij van links naar rechts : Jean Pierre Falise, August Michiels, Maurice Camerlinck, voorzitter, E.H. Nicaise, onbekend, Edward Lauwers, journalist.

Foto : Le folklore à l'honneur

Foto : De heemkundige kring De Plate viert hun voorzitter en stichter Ernest De Taye. Omer Vilain, stadsbibliothecaris en secretaris van de kring overhandigt een geschenk aan de voorzitter en zijn echtgenote. Op de foto o.a. : Gilbert Vermeersch en schepen Raymond Miroir.

Auteurs: 

Foto : Lentefeest

Lentefeest in het Kursaal,de kinderen worden begeleid door notabelen. Vooraan schepen Alfons LARIDON, rechts achteraan schepen Raymond MIROIR. De kaalhoofdige man is Jan DUFOUR, uiterst links Roland BENS, achteraan ook Edgard MASSCHALCK , gemeenteraadslid en hoofdinspecteur lager onderwijs

Foto : Lentefeest

De kinderen die hun lentefeest deden in het dd.stadhuis (huidig Gerechtshof). Eerste rij links Raymond MIROIR, schepen, midden Roland BENS, leraar Koninklijk Atheneum en rechts Jacques DECOCK, directeur Les Heures Clares. Schuin achter hem Didier CORSELLIS. Rechts op de tweede rij Henri DEGRAVE. Op de derde rij links Sebastiaan BOUDOLF gemeenteraadslid en Fernand SMISSAERT, leraar en in het midden Jan DUFOUR, ingenieur UCB. Let op het inlichtingenbord dit was toen nog tweetalig !

Foto : Onthulling van een monument ter herdenking van de scouts omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog door burgemeester Adolf Van Glabbeke

Onthulling van het monument naar aanleiding van de feestelijke opening van de nieuwe nautische  basis van de sea-scouts langs het kanaal Oostende-Brugge. We herkennen burgemeester Adolf Van Glabbeke, centraal zijn echtgenote, achter de burgemeester, Raymond Miroir, schepen en uiterst links, Omer Vilain, stadbibliothecaris.

Foto : Personeelsfeest Casino Kursaal Oostende. 04/01/1965

Formaat : 18 x 24 cm. - De nightclub "La Champagne". Schepen John Lauwereins houdt zijn toespraak. Van rechts naar links, de schepenen Jozef Van den Kieboom, Raymond Miroir en Roger De Ramée, directeur van de Kursaal.

Foto : Sportcentrum

Toespraak door burgemeester Jan PIERS in het sportcentrum aan de Koninginnelaan (bij de inhuldiging ?).Links staat John LAUWEREINS,schepen ,rechts van de burgemeester Michel SURMONT,stadssecretaris en de schepenen Kamiel DEHOUCK, Raymond MIROIR en Jozef VAN DEN KIEBOOM. De Koninklijke Stallingen (1903). Vanaf 1959 als Sportcentrum. Beschermd monument K.B. 22/09/1981.

Foto : Tentoonstelling Oostende "1000" in de Venetiaanse Gaanderijen

Schepen Raymond Miroir derde van linKs speecht bij de opening van de tentoonstelling "Oostende 1000" in de Venetiaanse Gaanderijen (1964). Links van hem waarnemend burgemeester John Lauwereins. Rechts, Kamiel Dehouck.Tweede van rechts, schepen Jozef Van Den Kieboom en derde Dries Claeys, volksvertegenwoordiger.

Foto : TV spelen. Eén tegen Allen in het Feest- en Cultuurpaleis

Tijdens het TV spel "Eén tegen Allen. Van links naar rechts John LAUWEREINS, schepen, Jo LEEMANS, presentatrice, Jan PIERS, burgemeester, onbekend en Raymond MIROIR, schepen. "Eén tegen Allen" was een spelprogramma van de BRT, telkens vanuit een andere gemeente of stad, van september 1963 tot 2 mei 1964. De live-uitzendingen werden gepresenteerd door Tony CORSARI.

Foto Jan PIERS

Burgemeester Jan PIERS spreekt in het stadhuis,van links naar rechts schepenen Raymond MIROIr,John LAUWEREINS,Onbekende,Roger DEKINDER,latere provinciegouvernneur Oost-Vlaanderen,de burgemeester,Kamiel DEHOUCK en Maurice QUAGHEBEUR,schepenen.Op de tweede rij Michel SURMONT stadssecretaris en Sebastiaan BOUDOLF,gemeenteraadslid. 

Foto Marie-Jozef PORTA

Bijeenkomst in een tuin (deze van Huize Monaco woning van de familie PORTA aan de Van Iseghemlaan?) centraal staat deken BUTAYE,naast hem de vereremerkte schepen Marie-Jozef PORTA dan schepen Raymond MIROIR.Rechtsachter Jan Piers toen schepen en tweede van links John LAUWEREINS waarnemend burgemeester. 

Inauguration d'une nouvelle aile de la clinique Henri Serruys

Foto : Inhuldiging van een nieuwe vleugel van het Henri Serruysziekenhuis. Van links naar rechts : Léon Servais, minister van volksgezondheid en gezin, mevrouw Henri Serruys, André Gunst, voorzitter OCMW, Raymond Miroir, schepen en Sebastiaan Boudolf, gemeenteraadslid.

Auteurs: