MOTORVISSERIJ N.V. (REDERIJ)

De ene foto brengt de andere mee : Leven en streven van Désiré Dies Decrop. - Met foto's

8 foto's : (1) De reddingsdienst van  De Panne, met o.a. Désiré Decrop (1932) ; (2) Désiré Decrop ; (3) Eerste pagina van Het Visserijblad (20/01/1956) meldt het overlijden van Désiré Decrop ; (4) De stoomtreiler Van Dyck ; (5) De Van Eyck lost zijn vangst in de haven van Oostende ; (6) De O.236 Van Oost ; (7) De O.297 Rubens en de O.294 Van Orley naast elkaar gemeerd en (8) De O.294 Van Orley
 

Foto : Haven

Een groot vissersvaartuig van de rederij M.V. en twee kleinere op de Slipway aan de Buskruitstraat. Zicht van op de Slipwaykaai. "De twee slipways zijn geïnstalleerd op een bedding van 132,70 m. en een helling van 0,081 m. per meter. De grootste heeft een draagvermogen van 1000 ton, een lengte van 50 m. en een nuttige breedte van 11,50 m. De andere heeft een draagvermogen van 500 ton, een lengte van 40 m. en een nuttige breedte van 9,50 m. (Het havencomplex van Oostende, p.69-70) Plate bib B961.

Foto : Vissersvaartuig O.297 "Rubens"

Stalen stoomtreiler verging op 11 oktober 1960 op de Zuidkust van Ijsland na aanvaring met de treiler H. 592 Saint Apollo (Hull)
Gebouwd in 1956 bij Cook Welton and Gemmel ltd, Beverley Engeland voor de rederij NV Motorvisserij
Directeur Lucien Decrop
Brutotonnenmaat : 768?87 Bt
Motor stoommachine op stookolie Holmes1450 PK
Lengte : 62,56 m
Breedte : 9,88m
Diepgang : 5 m

AFMETINGEN EXTERN : 29 x 60 cm