MUSEA

Foto : Binnenzicht van het Fort Napoleon (1932)

De opstelling was zeer outbollig en saai : een opeenstapeling van plannen, kaarten en objecten zonder die in een breed historisch verband te betrekken. Voor de uitbeelding van het leven van Napoleon enerzijds en taferelen over de geschiedenis van Oostende anderzijds deed Carlos Loontiens een beroep op kunstschilder René Hansoul.

Foto : Mariakerke-Het Museum Stracké (circa 1910)

Het Museum Stracké was een natuur-historisch museum dat in 1897 werd opgericht. Het werd dan verder uitgebouwd in 1901 en 1903. Het compleks was omringd door een mooi park. Het museum werd in december 1914 door de Duitse bezetter afgebroken omdat het samen met de toren van het Duinenkerkje, als baken diende voor de Engelse vloot.

Foto opening tentoonstelling

Foto van de opening van de thematentoonstelling "Oostende schildersgewijs" in het Museum De Plate in het Feest- en Culbuurpaleis met vaan l. naar r. Omer Vilain, Emile Smissaert, Simone Maes, Gilbert Vermeersch, Jan Dreesen, Rosy Herrling, August Van Iseghem, Jean Pierre Falise, Ferdinand Gevaert. Thematentoonstelling van 01 februari 1994 tot 31 meri 1994