NAERT JOSEPH (1838-1910) (ARCHITECT)

Foto : Het Tweede Kursaal (circa 1895)

De monumentale trap naar de balzaal werd beheerst door een siernis in eclectische stijl : 2 Kariatiden dragen een kroonlijst met gebroken fronton waarop het wapenschild van Oostende prijkt. In de gazen overkoepeling is duidelijk het gebruik van ijzeren gebinten te zien