NIJVERHEID ; VISINDUSTRIE

Foto : De sprotfabriek... of de andere kant van de mondaine medaille !

De "Excelsior", of "De Sprotfabriek" was gelegen in de Sprotslop nabij de Leffingestraat. Boven : een jonge arbeidster aan het werk. Onder : groepsfoto van jonge werknemers. In de periode van de opname, meestal meisjes van den buiten, want het werk werd als minderwaardig beschouwd en lokte de Oostendse vrouwen maar weinig aan.

Foto : Prins Albert bezoekt "Les Frigorifères du Littoral"

Formaat : 11 x 13 cm. - Prins Albert bezoekt  "Les Frigorifères du Littoral", Hendrik Baelskaai 24. Links, burgemeester Adolf Van Glabbeke en achter hem schepen Maurice Quaghebeur sr.. Achter de prins, provinciegouverneur Pierre Van Outryve d'Ydewalle. - Map 014B/18b

Tekstaffiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek "Rau" en 2 puingronden

 

Affiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek “Rau” en 2 puingronden.

 

Studies van de notarissen Maurice Quaghebeur, Leopoldlaan, 10 ; Jacques Ghyoot, Hendrik Serruyslaan, 68 en Alphonse Lacourt, Karel Janssenslaan, 31, allen te Oostende.

Vrijwillige openbare verkoop van : Stad Oostende