NOODKERK (SINT PETRUS EN PAULUS)

Foto : De St Pieterskerk (1896-1900)

Op 14 augustus 1896 brandde de Sint Pieterskerk bijna volledig af. Links, de Noodkerk, waar de erediensten werden gehouden totdat de nieuwe hoofdkerk voltooid was. Centraal, het portaal van de kerk, dat later steen voor steen zorgvuldig werd losgekapt om heropgebouwd te worden aan de zijkant van de oude toren, genaamd de Peperbusse.

Foto : Opbouw van de Sint Petrus- en Pauluskerk

Zicht vanuit de Kerkstraat met links Estaminet St Pierre bij F. Masschaele, daarnaast de noodkerk in de huidige Prins Boudewijnstraat, daarachter de nieuwe kerk in opbouw met het praalgraaf van Louise Marie en rechts overgebleven kerktoren De Peperbusse

AFMETINGEN INTERN : 17 x 23 cm
AFMETINGEN EXTERN : 31,5 x 37 cm