NOORDSTER (1985) (VISSERSVAARTUIG)

Z.122 "Noordster" gedoopt te Zeebrugge

4 Foto's : (1) De Z.122 gemeerd in de Zeebrugse vissershaven ; (2) Peter en meter van het vaartuig, de heer Raphaël Huysseune en mevrouw Vlietinck ; (3) De bemanning met o.a. reder Louis Vlietinck en (4) Reder Louis Vlietinck in gesprek met de heer Coene, voorzitter en secretaris van de verzekeringsmaatschappij "Hulp in Nood" die het vaartuig verzekert.

Auteurs: