O.225 GUIDO GEZELLE

[Order of the British Empire toegekend aan zeven onzer landgenooten, helden van de ontruiming van Duinkerken]

Coppin Maurice, kapitein van de s/s "Julia" ; Lusyne Renaat, schipper van de O.225 "Guido Gezelle" ; Lusyne Pieter, schipper van de O.274 "Marechal Foch" ; Rooman Albrecht, motordrijver van de O.227 "Cor Jesu" ; Luca Prosper, matroos van de O.87 "Gaby" : Annys Hector, matroos van de O.225 "Guido Gezelle". - Foto van de schippers Renaat en Pieter Lusyne