O.70 DE VOORUIT

Foto : Haven.

Foto 18 x 13. Haven tijdok. "Het tijdok loopt evenwijdig met het visserijdok en is bestemd voor de kleine vaartuigen. Het tijdok is 300 m. lang en 60 m. breed. Deze breedte vermindert geleidelijk naar het uiteinde om aldaar nog 30 m. te bereiken. Dit dok is gegraven op -2 m. en men beschikt er over 645 m. aanlegkaaimuur. Ten westen van de ingang van het tijdok werd een kuisbank aangelegd ten dienste van de kleine schepen" (niet zichtbaar op de foto). (Het havencomplex van Oostende, p.70) Plate bib B961  

Foto : Montgomerydok

Vissersvaartuigen gemeerd in het Montgomerydok. Rechts, de vissersvaartuigen O.759 "Henri-Roger" en de O.70 "De Vooruit". Links, in het midden, de Garnaalmijn, nu het Noordzeeaquarium, langs de Visserskaai

Garnaalboot 1945

4 foto's : (1) De O.70 "De Vooruit" bij de tewaterlating op de scheepswerf van August Loy in 1953 ; (2) De O.70 op de Slipway ; (3) De O.70 in de haven van Oostende en (4) de N.702 "De Maria", gebouwd in 1945 op de scheepswerf van J. Provoost te Nieuwpoort voor L. Potiers

Houten bokkevissers : de O.70 "(De) Vooruit"

2 foto's : (1) Model van de O.398. Ontwerp van een vissersvaartuig met twee bokken bedacht omstreeks 1957 door de Oostendse scheepssmid Oscar Schockaert en (2) de stalen bokkevisser Z.552 "Marathon", gebouwd in 1954 op de scheepswerf van A. Bocher te Zeebruge voor Jozef Vantorre.

Plan : scheepsbouw : O.70 De Vooruit

vorm : afdruk
leesbaarheid : goed
toestand : goed
onderwerp : achtermast ; visluik ; krabbebak ; zeft ; mand ; anker ; garnaalkist ; nethouders ; achtersteven ;      galgen ; ijsgat ; voormast ; benodigheden brug ; pomp ; spanner ; vislier ; voorplecht; roer ; schroef ; brug ; kiel ; steven