ONS ACHTURENHUIS (HOTEL)

Foto : De Langestraat (circa 1955)

Het Ons  Achturenhuis gelegen in de Langestraat, in het gedeelte tussen de Louisa- en de Sint-Niklaasstraat. Door de opkomst van het sociaal toerisme in de twintiger jaren besloten de leden van het Verkeerswezen (Spoor en Zeewezen) in Oostende een vakantiehotel te openen. Dit vakantiehuis kende vrij vlug een groot sukses, doch begon te kwijnen na de Tweede Wereldoorlog. Na een langdurige verkrotting van het  pand werd het tenslotte in 1989 gesloopt in het kader van de stadskernvernieuwing.